Nieuws
0

Nieuwe RWZI moet medicijnresten zuiveren

Mischa Brendel

Het Waterschap Groot Salland en de Isala Klinieken zijn in Zwolle begonnen met de bouw van een innovatieve rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), specifiek voor het zuiveren van het afvalwater van de Isala Klinieken, locatie Sophia. De RWZI dient voor onderzoek naar het verwijderen van medicijnresten uit afvalwaterstromen.

Het samenwerkingsproject tussen Waterschap Groot Salland en de Isala Klinieken draagt de naam Slik (Sanitaire lozing Isala klinieken) en wordt mede gefinancierd door Europa. Doel van Slik is te onderzoeken hoe medicijnresten het best uit afvalwater verwijderd kunnen worden. De onderzoeks-RWZI krijgt dagelijks circa tweehonderdduizend liter afvalwater, allemaal direct afkomstig van de Isala Klinieken, te verwerken.

 
Het globale ontwerp van de installatie is gemaakt door Grontmij; Logisticon Waterbehandeling heeft de detailengineering geleverd en bouwt de afvalwaterzuivering. Vitens levert de koolfilters.

 
Het afvalwater ondergaat eerst een grove voorbehandeling. Daarna volgen een biologische zuivering en een behandeling in een membraanbioreactor. Tot slot wordt het water verder gezuiverd met actieve kool, UV-bestraling en ozon.

De eerste helft van 2010 is gereserveerd voor de bouw van de installatie; in de tweede helft van dit jaar zal het daadwerkelijke onderzoek worden uitgevoerd. Begin 2011 wil men de resultaten van de verschillende zuiveringsmethoden evalueren en besluit men hoe verder te gaan. De totale kosten van het project Slik liggen rond de 3,1 miljoen euro, waarvan Europa de helft subsidieert.

 
Het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater is een lastige taak. De huidige generatie rioolwaterzuiveringsinstallaties blijkt niet voldoende in staat om deze stoffen uit het afvalwater te verwijderen, waardoor medicijnresten en hormonen in het milieu terechtkomen. Uit een onderzoek van Stowa (Stichting toegepast onderzoek waterbeheer) blijkt dat ziekenhuizen voor twintig procent bijdragen aan het in het milieu terechtkomen van medicijnresten.

 
Slik is een subproject van het internationale project Pills (Pharmaceutical input and elimination from local sources), waaraan naast Nederland ook Duitsland (lead partner), Frankrijk, Luxemburg, Groot-Brittannië en Zwitserland meedoen. In december 2011 loopt het programma ten einde.

www.wgs.nl/slik

Onderwerp:
BouwCiviele Techniek

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×