Nieuws
0

Nieuwe tijd vraagt om nieuwe normen

NEN

Dit jaar bestaat NEN honderd jaar, een mijlpaal in de geschiedenis van normalisatie in Nederland. NEN is de enige plek in Nederland waar tegenovergestelde partijen, zoals een Shell en de Dierenbescherming, samen kunnen komen in normcommissies om afspraken te maken over bepaalde werkwijzen.

Globaal gezien is het net de VN, maar dan voor normalisatie. ‘Elke commissie kan een hele serie van tientallen normen maken’, vertelt Johan van Velthoven, manager Industrie & Veiligheid. ‘Normen zijn afspraken tussen diverse partijen waarmee een bepaald doel bereikt kan worden, best practices. Een NEN-medewerker, consultant of secretaris geheten, formeert de normcommissies en zoekt daarvoor deskundigen bij bedrijven en instellingen. Zij bepalen uiteindelijk de inhoud van de norm.’ Eens in de zoveel tijd worden alle normen opnieuw tegen het licht gehouden. ‘De wereld verandert snel, daarom is dat elke vijf tot tien jaar.’

Vorig jaar is de nieuwe NEN 1010 norm in werking getreden, de ‘moedernorm’ voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur. ‘Die norm wordt aangewezen in het Bouwbesluit, die stelt dat voor de veiligheid elektrische installaties in een bouwwerk aan deze norm moeten voldoen.’

NEN 1010 is geactualiseerd met veel nieuwe hoofdstukken. Van Velthoven: ‘Bijvoorbeeld voor zonnepanelen en laadpalen voor elektrische auto’s.’ NEN 1010 behelst verder verlichting, beveiligingsfuncties, ict en meet- en regeltechniek. Hierbij komen nieuwe ontwikkelingen als smart grids, elektrische mobiliteit, pv-systemen, e-health en stekkerbaar installeren. Dat betekent dat alles vooraf al gemonteerd is en alleen nog ter plekke in elkaar gestoken hoeft te worden.

NEN is niet alleen in Nederland actief. Alle partijen in een normcommissie kunnen samen invloed uitoefenen op het hele internationale speelveld waarin zij opereren. Martijn Geertzen is internationaal normalisatieconsultant bij NEN. Hij heeft negen normcommissies in Nederland onder zijn hoede en vier Europese projecten. Een van zijn specialisaties is renewable energy, dat behalve zonnepanelen niet onder NEN 1010 valt, want: ‘Getijdencentrales en windturbines zitten op het midden- of hoogspanningsnetwerk.’

Vorig jaar werd de eerste getijdencentrale in de Oosterschelde gerealiseerd. Geertzen: ‘Voor de getijdencentrale doe ik een project in het kader van Interreg 2 Zeeën, een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België. We doen samen ervaring op met het certificeren ervan en we onderzoeken of de normen die we nu hebben ook daarvoor werken.’

Geertzen werkt ook met consumentenelektronica, zoals usb-stekkers. ‘Ik heb zelf ook wel eens een goedkoop usb-kabeltje gekocht waar de vonken na enige tijd uit knetterden. NEN maakt ook de normen voor dit soort elektronica. Wie in Europa produceert of in Europa invoert, is er verantwoordelijk voor dat het aan de normen voldoet. Als er iets misgaat, is de leverancier verantwoordelijk.’

Ook heeft hij een normcommissie voor lampen onder zijn hoede. ‘Dat is erg interessant vanwege de overstap van gloeilampen op ledlampen. En Philips maakt nu ook armaturen met geïntegreerde lichtbron. Dat is een heel andere manier van denken, want lamp en armatuur worden nu één. Dat vraagt ook weer om nieuwe normen.’

Geïnteresseerd in werken bij NEN? Kijk op de website voor vacatures!

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×