Nieuws
0

Nijmegen krijgt een eiland in de Waal

Mischa Brendel

Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu gaf eind vorige maand zijn definitieve goedkeuring voor de teruglegging van de dijk en de aanleg van een nevengeul bij Lent, een deel van de gemeente Nijmegen. Door deze maatregelen ontstaat er een eiland in de Waal.

De maatregelen zijn onderdeel van het project Ruimte voor de Waal, dat op zijn beurt weer onderdeel is van het landelijke project Ruimte voor de Rivier. Voor het project bij Nijmegen heeft het Rijk 351 miljoen euro uitgetrokken. Van de EU krijgt het project ook nog eens een miljoen euro.

 

Bij Nijmegen-Lent maakt de Waal een smalle en scherpe bocht die zorgt voor opstuwing van de rivier bij hoogwater. Door de dijkteruglegging bij Lent, dat ten noorden van de Waal ligt, en een nevengeul in de uiterwaarden, krijgt de rivier hier meer ruimte. Het streven is om in 2015 de dijkteruglegging en het graven van de nevengeul voltooid te hebben. Hierna zal gekeken worden naar de inrichting en bebouwing van het ontstane eiland ‘Veur-Lent’.

 

De realisatie van dit plan heeft tot gevolg dat de geplande kribverlaging in de Waal aangepast wordt. Kribben zijn korte stenen dammen in de rivierbedding, haaks op de oever om het stroomprofiel van de rivier te beperken. Door uitschuring van de vaargeul zijn de kribben in de Waal de afgelopen jaren hoger komen te liggen.

 

Deze kribverlaging in de Waal zou eerder op vier locaties plaatsvinden: Beneden-Waal, Midden-Waal, Fort Sint Andries en Waalbochten. Deze laatste kribverlaging ten oosten van Nijmegen wordt nu echter geschrapt, zo laat Rijkswaterstaat weten: ‘Kribverlaging Waalbochten is niet meer nodig, omdat de Waalverbreding bij Nijmegen robuuster wordt uitgevoerd’, aldus Ingwer de Boer, programmadirecteur van Ruimte voor de Rivier. ‘Dat betekent dat we er nu zeven tot acht centimeter meer water kwijt kunnen.’ 

 

De overige drie maatregelen van de kribverlaging gaan wel gewoon door. In 2009 vond de pilot plaats, de verlaging van zeventig kribben tussen Nijmegen en Druten. Aankomende zomer gaat Rijkswaterstaat verder met de volgende fase.

 

In 2006 besloot de Tweede Kamer tot het programma Ruimte voor de Rivier. Door klimaatsveranderingen krijgen de rivieren in Nederland steeds meer water te verwerken en hebben hiervoor meer ruimte nodig. Op meer dan dertig plaatsen in Nederland krijgen rivieren meer ruimte.

Onderwerp:
DuurzaamheidMilieuVervoer

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×