Nieuws
0

Online monitoringsysteem voor bosbranden

Thomas van de Sandt

Onderzoekers van het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) in Amsterdam hebben de ict-infrastructuur ontwikkeld van een nieuw Europees monitoringsysteem voor bosbranden. Het systeem is in staat satellietbeelden zo snel te bewerken dat de hulpdiensten realtime de ontwikkeling van de brand kunnen bijhouden.

Het laatste jaar van het driejarige onderzoeksproject TELEIOS, dat eind 2013 is afgerond, is het systeem met succes getest in Griekenland. ‘Met het systeem wordt de brandweer efficiënter en sneller van informatie voorzien. Uit de binnenkomende satellietbeelden volgt binnen enkele seconden – tot hooguit een minuut – een volledige indicatie voor de hulpverleners’, vertelt Stefan Manegold van het CWI.

Het monitoringsysteem combineert de satellietbeelden met andere informatie, zoals begroeiing, landgebruik en kadastergegevens om niet alleen brandhaarden beter te herkennen, maar ook de ontwikkeling ervan te voorspellen. De universiteit van Athene (de projectleider) heeft daarvoor een speciale semantische analyse ontwikkeld.

Nieuw – en verantwoordelijk voor de snelle dataverwerking – is dat de satellietbeelden in de database worden opgeslagen als arrays (gegevensmatrices) en daarom ook binnen de database kunnen worden bewerkt. Het CWI heeft hiervoor hun open-source database management systeem (MonetDB) uitgebreid met de benodigde functionaliteit en een bijhorende aanvraagtaal (SciQL) ontwikkeld.

Inmiddels zijn ook gegevens over alle Griekse bosbranden in de afgelopen 30 jaar in het systeem ingevoerd. ‘Hiermee kunnen we het langetermijneffect van bosbranden beter begrijpen en zien hoe efficiënt verschillende bestrijdingsmethoden werken’, aldus Manegold.

Of het systeem ook elders in Europa wordt toegepast is nog onduidelijk. ‘Er zijn plannen voor, maar dat hangt af van verdere interesse’, meldt Manegold. ‘Het huidige systeem is specifiek toegespitst op de behoeften van het Griekse National Observatory of Athens. De verschillende technische onderdelen zijn wel breed toepasbaar. Zo doen we ook samen met de universiteit van Athene een vervolgproject, waarbij we dezelfde semantische analyse en database systeem toepassen binnen de precisielandbouw.’

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×