Nieuws
0

PBL: Thuiswerken als oplossing voor fileproblematiek

Gerald Schut

Als Nederland ook na de coronapandemie meer blijft thuiswerken dan voorheen, is het raadzaam allerlei investeringen in infrastructuur te heroverwegen. Dat adviseert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de studie Thuiswerken en de gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit: Op zoek naar trends, trendbreuken en kansen als gevolg van corona. Als het woon-werkverkeer in de spits met 8% daalt, verdampt de helft van alle files.

Mobiliteitshoogleraar Bert Van Wee (TU Delft) reageert in het FD instemmend op het advies van het PBL: ‘Infrastructuur is een gruwelijk dure oplossing om fileleed te verminderen en altijd omstreden. Als mensen hun gedrag aanpassen heeft dat een veel hoger rendement.’

Meer thuiswerken an sich is niet voldoende. Het is ook belangrijk dat werkdagen en werktijden meer gespreid worden. PBL-onderzoeker Maarten ’t Hoen stelt tijdens de Nacht van de Leefomgeving: ‘Wij verwachten dat meer thuiswerken de spits dempt. Maar om dat te bereiken zouden we natuurlijk willen voorkomen dat als mensen enkele dagen per week naar kantoor gaan, ze dat allemaal op dezelfde dagen en dezelfde tijdstippen doen.’

Daar sluit NS-directeur Jeroen Fukken zich bij aan ‘Als we alles in drie kantoordagen gaan proppen wordt de spitsproblematiek juist erger. Spreiding over de dag is veel beter dan spreiding over de week.’ Fukken gaat er overigens niet vanuit dat door meer thuiswerken investeringen in het spoor volledig overbodig worden: hij verwacht dat het aantal treinreizigers in 2040 dan nog steeds 30 à 40% hoger zal liggen dan nu.

Planologe Esther Geuting (directeur van adviesbureau STEC) benoemt nog een ander voordeel van meer thuiswerken: ‘Ik spreek nu met bedrijven die nadenken over 40% minder werkplekken. Als die kantoren inderdaad verdwijnen kan er in de komende tien jaar 10 miljoen m2 in stedelijke gebieden beschikbaar komen voor andere doelen. Dat is heel kansrijk om bijvoorbeeld meer groen en woningen in de stad te verzorgen.’

In het afgelopen jaar werkte bijna 55% van de mensen nooit thuis: ongeveer evenveel als daarvoor. Tijdens de pandemie zijn vooral mensen die eerder ook al thuiswerkten (bijna) volledig gaan thuiswerken.

Onderwerp: Vervoer

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×