Nieuws
0

Pilotproef met langsdammen in de Waal

Indra Waardenburg

  • Drie langsdammen
  • 10 km lang
  • Acht organisaties

Samen met zeven andere partijen doet Rijkswaterstaat (RWS) binnen het project WaalSamen de komende drie jaar onderzoek naar de effectiviteit en eigenschappen van zogenaamde langsdammen. Deze parallel aan de stroomrichting lopende dammen zijn afgelopen jaar over een lengte van 10 km in de binnenbochten van de Waal geplaatst, ter hoogte van Ophemert, Dreumel en Wamel. Naast RWS zijn de TU Delft, Wageningen UR, Radboud Universiteit, Deltares, Sportvisserij Nederland, Hengelsportfederatie Midden-Nederland en BLN-Koninklijk Schuttevaer bij het project betrokken.

‘Met de aanleg van de langsdammen hebben we een innovatieve herinrichting van het zomerbed gerealiseerd. In plaats van één hoofdgeul die van kribkop tot kribkop 260 m breed is, hebben we nu een hoofdgeul van 230 m breed en een oevergeul van 90 m breed. Samen is dat met 320 m breder dan de oorspronkelijke hoofdgeul, waardoor het water meer ruimte krijgt en bij hoogwater beter wordt afgevoerd’, vertelt ing. Henk Eerden, initiator en projectleider bij RWS. ‘Daarnaast zitten er regelbare openingen in de langsdammen waarmee je de stroomsnelheid en het waterniveau kan beïnvloeden. Bij hoogwater wil je het waterniveau verlagen en bij laagwater juist verhogen.’

Naast een gunstig effect op de hoogwaterveiligheid en de laagwaterstanden verwachten de partijen dat de langsdammen ook een positief effect hebben op de vaardiepte voor de scheepvaart, de ontwikkeling van flora en fauna, de waterhuishouding, het rivierbeheer en het onderhoud. ‘Aan de hand van modelproeven weten we dat dit systeem werkt, maar het inregelen van de langsdammen moet altijd empirisch vastgesteld worden’, stelt Eerden. ‘Mocht de pilotproef een succes worden kunnen we het project verder gaan uitrollen; in iedere geval over grotere lengte van de Waal. Om het systeem in andere riviertakken toe te passen moet je bij de herinrichting van het zomerbed altijd opnieuw kijken naar het zogenaamde “dna” van de betreffende rivier.’ 

Onderwerp:
BouwCiviele Techniek

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×