Nieuws
0

Regenbelasting tegen vervuiling Amerikaans oppervlaktewater

Teake Zuidema

De Amerikaanse Environmental Protection Agency stelt vanaf heden scherpere eisen aan het lozen van hemelwater. Steden kunnen ‘regenbelasting’ invoeren en het gebruik van regentonnen stimuleren.

Voor hemelwater ondoordringbare oppervlakten – daken, parkeerplaatsen en wegen – in de VS nemen snel in aantal toe. Hemelwater stroomt daardoor sneller en vaker zonder zuivering in riolen en rivieren. Dit veroorzaakt meer overstromingen en vervuiling van oppervlaktewater. Het regenwater bevat volgens de Environmental Protection Agency (EPA) vaak olie, mest, sedimenten en – bij zware neerslag – vaak ongezuiverd ‘zwart’ rioolwater.

 

De EPA gaat daarom scherpere eisen stellen aan de kwaliteit van hemelwater dat steden, bedrijven en particulieren lozen. Het Amerikaanse ministerie van milieu wil zo onder meer de vervuiling tegengaan, die zuurstofarme dead zones voor de kust van Louisiana veroorzaakt. Steden zullen manieren moeten vinden om minder en schoner hemelwater te lozen.

 

Volgens de National Association of Clean Water Agencies (NACWA) zal Amerika in de komende twintig jaar circa drie biljoen dollar (2.200 miljard euro) moeten investeren in het verbeteren van drinkwatervoorzieningen en rioleringen. ‘Een groot deel daarvan moet gaan naar het vernieuwen en uitbreiden van de bijna 16.000 Amerikaanse waterzuiveringsinstallaties’, zegt Richard Anderson van de NACWA.

 

Om de waterzuivering te verbeteren, zijn verschillende steden begonnen met het heffen van een ‘regenbelasting’. De hoogte van deze (zeer omstreden) belasting hangt af van de totale oppervlakte aan dak, verharde oprijlanen en parkeerplaatsen. Hoe groter het dak of de oprijlaan, hoe hoger de belasting.

 

Portland in Oregon volgt al tien jaar een strategie waardoor de lozing van hemelwater met vijftien procent is verminderd. Vijftigduizend huiseigenaren lozen hun regenwater niet meer in het riool, maar via watertonnen in de eigen tuin. Honderden winkels en bedrijven hebben daktuinen die tot tachtig procent van het regenwater absorberen. Ze hoeven daardoor minder regenbelasting te betalen. Portland legt ook langs wegen en straten plantsoenen aan die regenwater absorberen.

Onderwerp: Energie

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×