Nieuws
0

SeepCat beschermt zoetwatervoorraden

Hilde de Laat

  • Onttrekkingssysteem
  • Geperforeerde pvc-buizen

Onderzoeksinstituut Deltares wil zoetwatervoorraden op kleine eilanden, in getijdengebieden en bij drinkwaterputten die door de zeespiegelstijging in gevaar komen, beschermen. Het instituut ontwikkelde daarvoor het onttrekkingssysteem SeepCat, dat het binnensijpelen van zout water richting de zoetwaterlens moet tegengaan. Een zoetwaterlens is een bel zoet grondwater, die door verschil in dichtheid op zout water drijft.

Perry de Louw, expert grondwatermanagement van Deltares, legt het belang van het systeem uit: ‘Deze lenzen zijn belangrijk als drinkwatervoorziening en voor de irrigatie van landbouwgebieden. De verwachte zeespiegelstijging vormt een bedreiging voor zoetwaterlenzen in kustgebieden, aangezien de verhoogde grondwaterdruk de lenzen doet krimpen. Vooral kleine eilanden zijn extra kwetsbaar, omdat zij van nature al dunne lenzen hebben.’ Het systeem bestaat uit grondwateronttrekkingsbuizen van geperforeerd pvc die het zoute water wegvangen. Dit compenseert de toegenomen druk, waardoor verzilting niet optreedt.

Deltares heeft het systeem in samenwerking met Rijkswaterstaat en Van Oord vorig jaar succesvol getest in de Zeeuwse Perkpolder. De Louw: ‘Deze polder is teruggegeven aan de zee, waardoor het waterpeil stijgt en het zeewater dichter bij de zoetwaterlens komt. Dit simuleert een lokale zeespiegelstijging van 1,5 m. Zonder ingrijpen duwt de verhoogde druk de lens naar boven, waardoor deze krimpt. De landbouwirrigatie komt hierdoor in gevaar. Vóór de dijkdoorbraak hebben we 61 buizen op 20 m afstand van elkaar geplaatst aan de zuid- en westkant van de polder. Dit systeem blijkt de toegenomen druk goed te compenseren. We zien zelfs dat de druk lager is geworden dan voorheen, waardoor de lens – gevoed door regenwater – aangroeit.’

Na dit succes wil Deltares het systeem implementeren op kleine eilanden. Hiervoor zoekt het instituut op dit moment naar financiering en een eiland dat mee wil doen.

Onderwerp:
DuurzaamheidMilieu

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×