Nieuws
0

Sondeerapparatuur voor land en water

Christian Jongeneel

Dat sonderen bij uitstek een Nederlandse technologie is, ligt voor de hand. De grond is hier immers vrijwel overal slap genoeg om grondonderzoek te doen zonder te moeten boren. Er zijn wereldwijd echter genoeg (delta)gebieden waar ook vraag is naar sondeertechnologie. Relatief nieuw is grondonderzoek in de diepzee. Ook daar is wereldmarktleider A.P. van den Berg uit Heerenveen van de partij.

‘Met onze digitale conussen krijg je iedere 0,2 cm data over puntdruk, hellingshoek, kleef en waterspanning’, vertelt commercieel directeur Mark Woollard. ‘Daarnaast hebben we ook modules voor seismische en magnetische metingen. De seismische zeggen iets over het afschuiven van de grond. Dat is bijvoorbeeld van belang als je een windturbine gaat neerzetten, want vibraties van die ‘toren’ brengen ook de fundering in trilling. Magnetomodules gebruik je onder meer om de aanwezigheid van bommen vast te stellen. Wij leveren niet alleen de meetinstrumenten zelf, maar ook de apparatuur om die de grond in te drukken.’

In de werkplaats valt de breedte van de toepassing op. Enerzijds zijn er de Track-Trucks, omgebouwde vrachtwagens die ook op rupsbanden het veld in kunnen rijden – een technologie waar het bedrijf 25 jaar patent op gehad heeft. Anderzijds zijn er enorme spoelen waarop 60 m lange sondeerstangen in segmenten opgerold kunnen worden, en frames met apparatuur om in de oceaan af te zinken.

De omzet van circa € 10 miljoen is gelijkelijk verdeeld over onshore en offshore. Het doel is vrijwel altijd hetzelfde: de grondgesteldheid voor funderingen vaststellen. Dat geldt ook voor de diepzee, waar bijvoorbeeld funderingen voor pijpen gelegd moeten worden of ankerpunten voor drijvende constructies.

Woollard: ‘We hebben apparatuur die tot 4.000 m onder zee waterdicht blijft. Die kan daar een conus tientallen meters de bodem indrukken en nauwkeurige metingen verrichten. Offshore is een veeleisende markt, want schepen zijn duur, dus die willen niet dagen stil liggen omdat onze apparatuur niet werkt.’

Om die reden heeft A.P. van den Berg altijd mensen stand-by staan, die binnen enkele uren op weg kunnen zijn naar een klant waar ook ter wereld om een acuut probleem op te lossen. Sowieso is service een belangrijk onderdeel van het bedrijf. Sommige wagens zijn al meer dan dertig jaar operationeel.

Innovatie is de sleutel van het wereldwijde succes, stelt Woollard. Het bedrijf steekt 10 % van de omzet in onderzoek en ontwikkeling. In het verschiet liggen momenteel een speciale conus en meetmethode voor onderzoek aan dijklichamen, alsmede een machine om trillingsvrij prefab palen de grond in te drukken als alternatief voor heipalen of boorpalen.

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×