Nieuws
0

Start project Ruimte voor de Rivier

Mischa Brendel

Op 18 juni gaf staatssecretaris Atsma het startschot voor het project Ruimte voor de Rivier Zwolle. Een van de projecten in deze Hanzestad is het aanleggen van 2,2 kilometer aan nieuwe dijk in Westenholte, driehonderd meter verder landinwaarts dan de oude dijk. Deze wordt na voltooiing van de nieuwe dijk afgegraven.

Om de dijkverlegging mogelijk te maken, moeten twee boerderijen en vier woningen wijken. Er worden echter ook drie dijkwoningen gebouwd. Deze woningen worden gebouwd voordat Waterschap Groot Salland met de dijkverlegging begint. Er is inmiddels met de bouw van twee van de woningen begonnen.

Een van de woningen wordt vlak naast de dijk gebouwd op een terp. De woning komt te staan op klei- en veengrond en om die reden legt het waterschap een damwand tegen de woning aan. De woning zelf komt op heipalen te staan. De heipalen voorkomen dat de woning verzakt; de damwand voorkomt dat het zandlichaam van de dijk tussen de heipalen van de woning wegschuift.

Een hard punt (zoals een woning) in een dijk is meteen ook een zwak punt: het dijklichaam kan rondom dit punt namelijk niet bewegen. Vandaar de extra maatregelen van het waterschap.

De tweede woning die momenteel wordt gebouwd, komt niet naast, maar op de dijk te staan. Ook hier zijn speciale maatregelen nodig, zo legt architect Marcel Schuurman van Madmax Diesajn uit: ‘De heipalen staan onder een hoek van vijftien graden, omdat een dijk als deze tegen de woning aan kan duwen. Ook is de kelderbak dikker dan normaal, namelijk zo’n 25 centimeter.’ De kelder van de tweede woning komt als het ware in de dijk te liggen. Hierdoor komt de begane grond op gelijke hoogte met de circa vijf meter hoge dijk.

Het geraamde budget voor de dijkverlegging – die in 2015 voltooid moet zijn – is 38 miljoen euro. Naast de dijkverlegging in Westenholte, omvat Ruimte voor de Rivier Zwolle de uiterwaardvergraving in de Scheller en Oldener Buitenwaarden, zodat er ook hier meer uitloopruimte voor de rivier is. Hiervoor is zeventien miljoen euro uitgetrokken.

Door de maatregelen van het programma moet de hoogwaterstand bij Westenholte met veertien centimeter dalen; bij Schelle wordt dit acht centimeter.

Onderwerp:
BouwCiviele TechniekVervoer

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×