Nieuws
0

Strukton realiseert extra 380 kV-aansluiting Borssele

Strukton

De kerncentrale in Borssele krijgt een extra 380 kV-aansluiting op het elektriciteitsnet. Strukton tekende een EPC-contract voor de uitvoering, die in een krappe tijd tot stand moet komen.

‘De kerncentrale in Borssele heeft ieder jaar een korte periode waarin de splijtstof wordt gewisseld’, vertelt Helmut Eder, projectleider bij Strukton Systems. ‘Wanneer je aanpassingen aan de elektrische systemen wilt doen, moet het dán gebeuren. Je kunt niet zeggen: sorry, het wordt een weekje later.’

Toen Strukton in januari 2016, na een traject van creatief meedenken met opdrachtgever N.V. Elektriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) de aanbesteding won, wist het dus dat naast veiligheid een zeer strakke beheersing van de planning voorop stond.

Dit in de wetenschap dat er ongeveer een jaar staat voor de levering van een transformator, het centrale apparaat in de installatie, welke een vermogen van 40 MVA aan kan. De transformator wordt aan het 380 kV-net van TenneT (de hoogste spanning in het Nederlandse elektriciteitsnet) gekoppeld en zet de spanning vanuit dit net om in een spanning van 6 kV, welke het aan de kerncentrale van EPZ levert.

In mei vorig jaar werd begonnen met de civiele werkzaamheden, in samenwerking met aannemers uit de regio. De installatie moest aangebouwd worden tegen een bestaand verdeelstation van netbeheerder TenneT. Een kabeltracé van 700 m lengte verbindt haar met de centrale.

Vrijdag 20 januari werd de uit Duitsland afkomstige transformator van de boot getild en naar zijn fundament gehesen. Een zware klus. Eder: ‘Deze transformator heeft een transportgewicht van ongeveer 70 ton. Maar als de componenten in elkaar gezet zijn en hij met isolerende olie is gevuld, weegt hij 120 ton.’

Strukton heeft veel ervaring met het uitbreiden van hoogspanningsinstallaties. Op dit moment loopt in opdracht van TenneT bijvoorbeeld ook een project om 110/220/380 kV-spoelvelden te realiseren in Eemshaven en Vierverlaten (Groningen). Die moeten zorgen voor verhoogde transportcapaciteit in verband met de aansluiting van windcentrales in het noorden van Nederland en Duitsland.

Die ervaring leidde tot een plan van aanpak op basis waarvan EPZ Strukton niet alleen de uitvoering van het Borssele-project toevertrouwde, maar ook de technische coördinatie met derden, zoals TenneT. De netbeheerder heeft immers ook een interne planning en stelt kwaliteitseisen aan de aansluitingen.

‘Een situatie als deze, waarbij je nieuwe technologie moet integreren in bestaande systemen, is altijd uitdagend’, licht Eder toe. Je kunt immers niet uitgebreid ‘droog’ testen voordat het geheel operationeel wordt. Wanneer je bij een test op een onverwacht probleem stuit, zit er meteen een grote tijdsdruk op om een oplossing te vinden.

De kritieke fase begint in de loop van het voorjaar, als de centrale wordt uitgeschakeld en de splijtstofwisselperiode begint. Dan hebben Eder en zijn mensen een paar weken de tijd om de koppeling tot stand te brengen en te testen. Medio juni moet de nieuwe verbinding operationeel zijn.

Het plaatsen en installeren van de transformator is een klus die ondanks de strakke voorbereiding een uitdaging is. 

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×