Nieuws
0

Te weinig ruimte voor duurzame energie?

Rijkert Knoppers

‘Energiedichtheid is makkelijk, vermogensdichtheid is verwarrend’, schreef Vaclav Smil, emeritus hoogleraar aan de University of Manitoba, een aantal jaren geleden. Onlangs verscheen zijn boek Power Density, waarin Smil onderbouwt waarom hij meent dat we het eerste begrip moeten vervangen door het tweede.

Smil, auteur van ruim dertig boeken, waaronder een flink aantal over energie, verduidelijkt dat energiedichtheid de verhouding tussen de hoeveelheid energie per gewichts- of volume-eenheid aangeeft, terwijl het bij vermogensdichtheid gaat om de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit in watt per vierkante meter. Maar omdat er zoveel variabelen in het geding zijn, is het laatste begrip veel complexer, betoogt Smil.

Neem bijvoorbeeld steenkool, dat een vermogensdichtheid heeft van 100 tot 1.000 W/m2. De spreiding is hierbij zo groot omdat in de gehele cyclus tussen winning en elektriciteitsproductie verschillende processen – o.a. winning, opslag, transport en milieumaatregelen – in het geding zijn. Ook de kwaliteit van de gewonnen steenkool is hierbij van invloed. Aardgas scoort zelfs beter met een vermogensdichtheid van 200 tot 2.000 W/m2. Deze getallen staan in een schril contrast tot duurzame energiebronnen, waarvan bijvoorbeeld grote PV-zonnecentrales een vermogensdichtheid hebben van ruwweg 3 tot 9 W/m2.

De voornaamste conclusie van Smil is niet dat een mondiaal energiesysteem gebaseerd op duurzame bronnen niet haalbaar zou zijn, maar wel dat het van groot belang is om nu al rekening te gaan houden met het grotere ruimtebeslag dat niet-fossiele energiebronnen in beslag zullen gaan nemen.

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×