Nieuws
0

Technische bedrijfskunde blijft in Groningen

Christian Jongeneel

Technische bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen staat onder druk, maar er zijn vergevorderde plannen om de opleiding alsnog te behouden.

In september liet de Groningse faculteit economie en bedrijfskunde weten over vijf jaar, als de huidige generatie studenten is afgestudeerd, te stoppen met de opleiding technische bedrijfskunde, die ze samen met de faculteit wiskunde en natuurwetenschappen verzorgt. Reden: de opleiding levert een jaarlijks verlies van 500.000 euro op. De economische faculteit moet het vooral van inkomsten uit onderwijs hebben, en die waren voor de opleiding onvoldoende. De Groningse bèta’s hebben veel inkomsten uit onderzoek en kunnen mede daardoor onderwijs bekostigen dat per student meer kost. Bovendien is de bijdrage van het ministerie van OC&W per bètastudent hoger dan per gammastudent.

 

Technische bedrijfskunde werd acht jaar geleden gelanceerd in Groningen, met grote ambities. De studie onderscheidt zich naar eigen zeggen van gelijknamige opleidingen in Twente en Eindhoven, doordat studenten een specifiek technisch profiel meekrijgen, bijvoorbeeld in de chemische technologie, zodat ze direct inzetbaar zijn in de industrie van hun keuze. De opleidingen aan de TU’s zijn meer in de breedte op technologie gericht. De opleiding in Groningen was vanaf het begin succesvol. In het beginjaar startten ruim vijftig studenten, inmiddels zijn er 125 eerstejaars. Afgestudeerden komen soepel aan een baan.

 

Gevoelig

Vorige week lieten studenten een luid protest horen tegen de mogelijke opheffing van de studie. In een brief aan het college van bestuur eisten zij voortzetting van de studie, omdat ze bang waren dat een diploma van een studie die maar ruim tien jaar bestaan heeft, weinig waarde zouden hebben. De studie zou ook niet een te eenzijdig technisch accent moeten krijgen, omdat juist in de interdisciplinaire benadering de meerwaarde schuilt. De studenten claimden voor hun visie steun te hebben van docenten aan de opleiding.

 

Het college van bestuur antwoordde dat de studenten zich niet ongerust hoefden te maken, maar ging niet verder op de materie in. Omdat twee faculteiten in de kwestie tegenover elkaar staan – de economen overvielen de bèta’s met hun besluit – ligt de kwestie gevoelig op de universiteit.

 

Hoewel de bètafaculteit in eerste instantie aangaf geen heil te zien in het voor eigen rekening voortzetten van de opleiding, wordt daar achter de schermen hard aan gewerkt. Volgens een ingewijde zijn de plannen in een vergevorderd stadium. Algemene bedrijfskundige vakken zouden ingekocht worden bij de economische faculteit. Een oplossing wordt nog gezocht voor de vakken die deze faculteit specifiek voor technische bedrijfskunde verzorgde en waar ze nu mee stopt.

 

Steviger technisch profiel

Technische bedrijfskunde in Groningen is een voortzetting van de opleiding technische bedrijfswetenschappen, die al langer door de economische faculteit verzorgd werd. De inbreng van de bètafaculteit moest voor een steviger technisch profiel zorgen. De bèta’s op hun beurt hoopten door een ‘zachtere’ studie in huis te halen onder andere meer vrouwen voor de techniek te interesseren (hetgeen matig lukte). Nu lijkt het erop dat de opleiding over enige jaren van de ene naar de faculteit zal zijn overgegaan.

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×