Nieuws
0

Teruglopend budget beperkt kansen energieonderzoek

Thomas van de Sandt

  • Onderzoeksplannen ECN 2016
  • Kansen voor industrie

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) ziet voor een succesvolle energietransitie een cruciale rol weggelegd voor onderzoek, dat vervolgens wordt toegepast in het Nederlandse bedrijfsleven. Dat zegt chief operational officer Robert Kleiburg naar aanleiding van de concept onderzoeksplannen voor 2016, die het onderzoeksinstituut begin september presenteerde. Als hoofdthema’s hierin onderscheidt ECN zon, wind, biomassa, besparingen in de industrie en de integratie en opslag van duurzame energie.

Opvallend is dat het instituut zich op het gebied van zonne-energie alleen richt op pv en wat betreft windenergie met name op wind op zee. Kleiburg: ‘Dat heeft ermee te maken waar de grootste technologische uitdagingen liggen en de beste kansen voor de Nederlandse industrie. Op het gebied van zon heb je natuurlijk ook csp, maar dat heeft in Nederland minder potentie en bovendien is onze maakindustrie niet sterk op dit gebied. Voor pv is de potentie veel groter en we hebben – met name in de machinebouw – een paar industriële pareltjes, zoals Tempress en Eurotron.’

‘Wat betreft wind op zee zijn de technologische uitdagingen groot’, gaat hij verder. ‘We willen tot 2023 doorgroeien naar 4,5 GW geïnstalleerd vermogen, maar dat kan alleen als de kosten 40 % omlaag gaan. Dit vraagt wel om substantiële investeringen in onderzoek anders bereik je de 40 % niet. Vanuit een innovatiebril zijn ontwikkelingen voor wind op land minder hard nodig, omdat de prijs daarvoor al lager is. Daarom ligt onze focus daar niet.’

Wind op land heeft uiteraard wel een rol bij het inpassen van duurzaam in de Nederlandse energievoorziening. Dit is een belangrijk thema voor ECN, gezien ook het 10 september aangekondigde open innovatiecentrum hiervoor, dat het instituut samen met TNO en de Energy Academy Europe opstart. ‘Op het gebied van systeemintegratie is nog veel werk te doen en daar zouden wij graag een flinke impuls aan geven’, aldus Kleiburg.

Probleem is het budget. Begin dit jaar klaagde ceo Paul Korting over de teruglopende budgetten voor toegepast onderzoek, ook bij ECN. Wat had het instituut met een diepere buidel willen doen? ‘Buiten die eerder genoemde systeemintegratie moeten wij meer investeren in het versterken van de kennisbasis want anders krijgen we daar problemen’, zegt Kleiburg. ‘Veel successen die wij nu boeken, zoals de biovergasser Milena waar nu in India een 4 MW-installatie van wordt gebouwd, vinden hun oorsprong vijf tot tien jaar geleden. Dat werk moeten we nu ook doen voor over tien jaar.’

ECN werkt nauw samen met de industrie om zijn ontwikkelingen toegepast te zien worden. Volgens Kleiburg zijn er momenteel binnen elk thema wel een aantal technologieën die klaar zijn voor een doorbraak. Als voorbeelden noemt hij goedkope hoogrendement zonnecellen, dunnefilmtechnologie, hogetemperatuurwarmtepompen en membranen in plaats van destillatie voor alcohol-waterscheiding.

Onderwerp:
BedrijfsvoeringBeleidEnergie

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×