Nieuws
0

Update rapport IPCC

 

 

Het IPPC (Intergovernmental Panel on Climate Change) heeft voor de zesde keer een evaluatierapport uitgebracht over de stand van het klimaat (in het Engels Assessment Report, vandaar de benaming IPPC AR6). Afgelopen zomer verscheen daarvan het eerste deel, waarin duidelijk werd gemaakt dat de klimaatopwarming door mensen is veroorzaakt, sneller gaat dan ooit tevoren en vraagt om snelle en drastische maatregelen.

 

Foto: Verlies aan biodiversiteit door opwarming, bron: IPCC

Begin maart 2022 verscheen het tweede deel (WG2) over de gevolgen, het aanpassingsvermogen en de kwetsbaarheden en in april verschijnt een derde deel over de benodigde aanpak om de klimaatverandering niet verder te laten ontsporen. In september brengt het IPCC dan nog een uitgebreide samenvatting van de drie delen in samenhang. Dit geheel bestaat uit een samenvatting van alle wetenschappelijke klimaatkennis. Het begin maart gepresenteerde deel over de gevolgen van klimaatverandering heeft als belangrijkste boodschap: de gevaren van de klimaatopwarming nemen zo snel toe dat zij het aanpassingsvermogen van zowel de natuur als de mensheid snel te boven zullen gaan.

Wake-up call

Het IPCC karakteriseert dit rapport als een zeer serieuze wake up call. Het is het meest sombere rapport tot nu toe van het IPCC. Veel gevolgen kunnen nu nog voorkomen worden of gereduceerd, maar als we wachten dan missen we de boot.

De meest essentiële punten op een rijtje:

Het IPCC houdt een sterk pleidooi om de natuur niet langer als een vijand of bron te zien, maar als een bondgenoot. Het IPCC koppelt klimaat en milieu nog veel sterker dan voorheen aan maatschappelijke systemen (gezondheidszorg, landbouw, planologie) en roept op om de meest kwetsbare mensen (als grootste slachtoffers) en inheemse mensen (voor oplossingen) meer stem te geven.

“Het streven naar een klimaatbestendige, duurzame wereld impliceert fundamentele veranderingen in de manier waarop de samenleving functioneert, met inbegrip van veranderingen in de onderliggende waarden, wereldbeelden, ideologieën, sociale structuren, politieke en economische systemen, en machtsverhoudingen,” aldus het IPCC. “Dit kan in het begin overweldigend aanvoelen, maar de wereld verandert hoe dan ook – klimaatbestendige ontwikkeling biedt ons manieren om verandering aan te sturen om het welzijn voor iedereen te verbeteren.”

Het rapport geeft expliciet aan dat overheden moeten stoppen met het subsidiëren van het gebruik van fossiele energie. De vrijgekomen budgetten kunnen vervolgens gebruikt worden om het gebruik van duurzame energiebronnen te stimuleren.
Het rapport laat duidelijk zien dat we door snelle aanpassing aan de klimaatverandering de risico’s nog kunnen beperken, maar alleen als we de uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen. En wanneer we dat goed doen, we de biodiversiteit op aarde misschien weer kunnen vergroten en de SDG-doelen kunnen halen.

Opwarming noodzaakt nieuwe technologieën

TW beschrijft in deze editie hoe China de klimaatverandering serieus heeft aangepakt door het opstarten van projecten met Sponge Cities. In de volgende editie van TW gaan we in op de locale gevolgen van de klimaatopwarming voor Europa. De wereldwijde klimaatopwarming geeft de technologie kansen tot snelle en diepgaande vernieuwingen.

 

 

Onderwerp:
DuurzaamheidEnergieMilieu

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×