Nieuws
0

Utrechters maken grondstof voor plastics uit gft

Henk Klomp

Dow Chemicals kan efficiënt plastics gaan maken van groente-, fruit- en tuinafval (gft). Die zijn veel meer waard dan het biogas of de compost die afvalverwerkers er nu van maken.

‘Olefinen, koolwaterstoffen met twee, drie of vier koolstofatomen, hebben een hoge waarde als grondstof van plastics, verven en medicijnen. Tot nu toe kunnen alleen de oliekrakers ze als product leveren’, aldus de Utrechtse chemicus Hirsa Torres. ‘We hebben een goedkope katalysator ontwikkeld waarmee we met Fischer Tropsch syngas voor zestig procent kunnen omzetten in olefinen. Na 160 uur is de activiteit van onze katalysator nog niets verminderd.’ Met de Utrechtse uitvinding is met slechts kleine aanpassingen de industrieel volwassen Fischer-Tropsch-chemie, waarmee in de jaren twintig van de vorige eeuw al diesel uit gft werd geproduceerd, in te zetten voor olefineproductie.

Tot nu toe waren met Fischer Tropsch geen kortketenige koolwaterstoffen te maken. De hiervoor benodigde katalyserende ijzeren nanodeeltjes vielen in het reactorvat namelijk te snel uiteen of klonterden samen. De Utrechters maakten een soort korrels waaraan de nanodeeltjes voldoende hechten om samenklontering te voorkomen, zonder dat de nanodeeltjes daarbij zelf teveel van hun katalyserend oppervlakte verliezen. De korrels bestaan uit aluminiumoxide of koolstofnanovezels. ‘De omzetting van syngas in olefine gebeurt in één stap. Tot nu toe was het maken van grondstoffen voor de organische chemie met Fischer-Tropsch wel mogelijk, maar in de praktijk te duur doordat er teveel productiestappen waren’, aldus Torres.

Met de stijgende olieprijzen wordt Fischer Tropsch een steeds aantrekkelijker optie voor de chemische industrie, omdat zowel biomassa, kolen als aardgas als grondstof te gebruiken zijn. Inkopers kunnen dan inspringen op de marktprijs. Ook stijgt de waarde van bioafval, en daarmee de motivatie het te recyclen, als ermee hoogwaardiger grondstoffen zijn te maken.

Onderwerp:
ChemieEnergieMateriaalkunde

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×