Nieuws

Waterstofcorridor tussen Nederland en Duitsland krijgt impuls

Nederland en Duitsland willen de samenwerking op het gebied van waterstof intensiveren. Dat blijkt uit de overeenkomsten die eerder deze week zijn gesloten tussen verschillende partijen uit beide landen. Het doel is om een grensoverschrijdende waterstofcorridor te ontwikkelen, die de Nederlandse productie en import van waterstof kan koppelen aan de Duitse industrie. Dit kan bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening en de economische groei.

Koning Willem-Alexander bezoekt waterstofprojecten in Duitsland

De ondertekeningen vonden plaats in Duisburg, tijdens het bezoek van Koning Willem-Alexander aan verschillende waterstofprojecten in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De Koning werd vergezeld door staatssecretaris Hans Vijlbrief van Economische Zaken, die een economische missie op waterstof leidde. Aan de missie namen zo’n veertig Nederlandse bedrijven deel, die geïnteresseerd zijn in de kansen die waterstof biedt voor de energietransitie.

© Gasunie.

Samenwerking tussen netbeheerders en energiebedrijven

Een van de overeenkomsten die werden gesloten, betreft de samenwerking tussen de netbeheerders Gasuniedochter Hynetwork Services, Open Grid Europe en Thyssengas. Zij willen de nationale waterstofnetwerken tussen Nederland en Duitsland op elkaar aansluiten, zodat er een grensoverschrijdende infrastructuur ontstaat voor het transport van waterstof. Daarnaast tekenden zes energiebedrijven, bp, Uniper, E.ON/Essent, Onyx Power, Equinor en Engie, een intentieverklaring waarin zij aangeven via Nederland waterstof te willen leveren aan (industriële) afnemers in Duitsland, waaronder Noordrijn-Westfalen. Ook maakten het Duitse energiebedrijf EnBW en de Rotterdamse importterminal ACE Terminal bekend samen te willen werken om waterstof uit de geplande faciliteiten van ACE Terminal in de Rotterdamse haven aan de Duitse klanten te kunnen leveren.

Nederland als energiehub voor waterstof

Nederland heeft de ambitie om een belangrijke rol te spelen in de duurzame waterstoftransitie, als importeur, producent en exporteur van waterstof. Waterstof kan een cruciale rol spelen bij de verduurzaming van de industrie en de transportsector, die nu nog veel fossiele brandstoffen gebruiken. Hiervoor zijn zowel in Nederland als in Duitsland grote volumes waterstof nodig. De deelstaat Noordrijn-Westfalen wil met behulp van waterstof een klimaatneutrale industriële regio ontwikkelen. Met waterstof moet de Duitse deelstaat de CO2-uitstoot met 25% verminderen en is daarbij voor ongeveer 70% afhankelijk van waterstofimport. Een betrouwbare aanvoer van waterstof tegen concurrerende prijzen is dus nodig.

Voor Nederland biedt dit strategische kansen om zich te ontwikkelen als energiehub voor waterstof naar Duitsland. Het tijdig beschikbaar zijn van grensoverschrijdende transport- en opslaginfrastructuur is daarbij essentieel en kan de basis vormen van een toekomstige Europese waterstofmarkt. Nederland en Duitsland werken samen aan een grensoverschrijdende groene waterstofketen. De buurlanden bouwen samen aan capaciteit voor productie en invoer, infrastructuur en extra kennis van duurzame waterstof.

Onderwerp: Energie

Meer relevante berichten

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×