Nieuws
0

40 procent bèta’s in Nederland

Mark van Baal

‘Voor de industrie zou geen toekomst meer zijn. Dat is een misvatting’, zegt Rein Willems, voorzitter van de topsector chemie en trekker van het masterplan.

‘De maakindustrie is essentieel.’ De Nederlandse industrie, met name de zogenoemde topsectoren (de negen sectoren die het kabinet wil versterken, onder andere logistiek, energie en chemie) hebben volgens de oud-directeur van Shell Nederland meer technisch opgeleide mensen nodig: veertig procent van de beroepsbevolking. Maandag 13 februari bood Willens het Masterplan Bèta en Technologie (MB&T) met de titel ‘Naar 4 op de 10’ aan aan het kabinet.

Het rapport wijst vier speerpunten aan: grotere instroom van bèta- en technologiegediplomeerden in de topsectoren, continue afstemming tussen onderwijs- en arbeidsmarkt, binden, boeien en ontwikkelen van bèta’s en technische mensen en vergroten van het internationaal perspectief op de arbeidsmarkt.

Wat het onderwijs betreft, pleit het plan voor een vergroting van de deelname van het bedrijfsleven in het onderwijs, onder andere door het gemakkelijker te maken voor mensen uit het bedrijfsleven om voor de klas te gaan staan, bijvoorbeeld zonder een onderwijsbevoegdheid. Met fiscale regelingen moet het voor bedrijven aantrekkelijker worden medewerkers vrij te maken voor het onderwijs. Andere aanbevelingen zijn: vergroot de aandacht en tijd voor wetenschap en techniek op de Pabo, een lager collegegeld voor bètastudies en topsectorenbeurzen gefinancierd door het bedrijfsleven.

Met speerpunt drie – binden, boeien en ontwikkelen – wil MB&T bèta- en technologiemensen behouden voor de topsectoren. De voorstellen om dit te bereiken, zijn onder andere duidelijke, heldere carrièreperspectieven, ‘leven lang leren’, flexibele arbeidsvoorwaarden, en het uitbreiden van loopbaanvarianten naast managementloopbanen, bijvoorbeeld mogelijkheden voor inhoudelijke ontwikkeling in de techniek en gastdocentschap. Het verhogen van de beloningen voor ingenieurs wordt niet genoemd.

Technisch Weekblad constateerde vorig jaar dat Nederland genoeg ingenieurs telt, maar te weinig ingenieurs die ingenieurswerk doen. Deze onderbenutting van het Nederlandse ingenieurspotentieel is voor een deel te wijten aan financiële en maatschappelijke onderwaardering. De gemakkelijkste manier om jonge ingenieurs in de techniek te houden en om ingenieurs die de techniek hebben verlaten, terug te krijgen, is de salarissen voor ingenieurs te verhogen. ‘Geld is niet het belangrijkste’, zegt Willems. ‘Het gaat vooral om een mentaliteitsverandering.’ Een stuurgroep met mensen uit topsectoren, onderwijs en overheid werkt de plannen uit.

Onderwerp: Energie

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×