Nieuws
0

Battolyser stap dichter bij demonstratiemodel

Benno Boeters

De Battolyser, een nikkel-ijzerbatterij die stroom opslaat en waterstof produceert, is een stap dichter naar een demonstratiemodel van ongeveer 50 kW, en wellicht naar een volwaardige 1 MW-batterij die waterstof kan leveren aan – bijvoorbeeld – de Magnumcentrale van Nuon in Eemshaven.

Proton Ventures en de onderzoeksgroep van prof.dr. Fokko Mulder (technische natuurwetenschappen, TUD) hebben daartoe hun samenwerking in de ontwikkeling van de Battolyser op 13 februari formeel bekrachtigd. Hans Vrijenhoef, directeur van Proton Ventures, ziet in het verlengde van die waterstofproductie – uit groene stroom – een grote rol weggelegd voor ammoniak als transportmedium voor de waterstof.

De fysici onder leiding van Mulder trokken al eerder de aandacht met hun nikkel-ijzerbatterij die niet alleen elektriciteit opslaat maar – eenmaal volgeladen – ook water omzet in waterstof en zuurstof. Zij claimen een efficiëntie van 90 %. De batterij is stabiel, ook na vele (ont)ladingscycli en hij is relatief goedkoop.

Volgens Vrijenhoef past de batterij-elektrolyser perfect in de omschakeling van aardgas naar hernieuwbare energie. ‘De markt gaat naar de elektrificatie in de chemie. In plaats van aardgas komt waterstof uit duurzaam opgewekte elektriciteit, als grondstof voor chemische productie, of om die weer om te zetten in elektriciteit via de brandstofcel. Echter, waterstof is een mooi product, maar niet goed genoeg om grote energiefluctuaties te bufferen. Je kan waterstof alleen opslaan bij zeer lage temperaturen en/of zeer hoge druk. Daarom willen wij de waterstof met stikstof laten reageren, zodat je ammoniak krijgt met een veel hogere energiedichtheid. Voor transport over grotere afstanden ben je dan tot wel veertig keer goedkoper uit. Ammoniak moet af van de associatie met de ammonia uit het keukenkastje of met ammoniak uit kunstmest. Het is heel geschikt voor de opslag en het transport van waterstof en het is een ideale energiebuffer. Wij noemen het NFuel.’

Onderwerp: Energie

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×