Nieuws
0

Burgerparticipatie bij grootste windparken op land

Redactie

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) constateert dat burgerparticipatie gebruikelijk is bij grote windparken op land. NVDE heeft bij acht grote windparken onderzocht in hoeverre omwonenden financieel meeprofiteren van de projecten.

Volgens het Klimaatakkoord in wording zullen in 2030 zon en wind samen 70% van de Nederlandse elektriciteit gaan leveren. Naast kostenreductie wordt het sociaal draagvlak steeds belangrijker. Het streven is dat 50% van de hernieuwbare energieproductie in handen is van de lokale omgeving om zo de lokale participatie en acceptatie te versterken.

Verschillende varianten burgerparticipatie
NVDE onderscheidt twee varianten burgerparticipatie. Bij procesparticipatie gaat het om verschillende vormen van inspraak van- en overleg met belanghebbenden. Dit is vastgelegd in de gedragscode wind op land. Bij financiële participatie profiteert de omgeving financieel mee aan een windpark. Een veelvoorkomend voorbeeld is het omgevingsfonds en deelname aan een coöperatie.

In het kader van dit gegeven heeft NVDE acht grote windparken met elk een vermogen van meer dan 100 MW onderzocht. Deze vallen onder de Rijkscoördinatieregeling. Het gaat hierbij om de projecten Windpark Zeewolde (300 MW), Drentse Monden en Oostermoer (135 MW), Windpark Wieringenmeer (300-400 MW), Windplan Blauw 215 MW), Windpark N33 (105-165 MW), Windpark Fryslan 383 MW), Windplan Groen (300-400 MW) en Eemshaven West (100-130 MW).  Deze projecten zijn samen goed voor ruim de helft van het totale vermogen wind op land dat in ontwikkeling is: 1982,7 Megawatt van het totaal van 3618 Megawatt (MW).

Bij alle grote windparken op land doet de omgeving mee. Zeven van de acht projecten hebben een omgevingsfonds of zijn dat aan het ontwikkelen. Daarnaast neemt NVDE een snelle groei van het aantal energiecoöperaties waar. Bij vijf van de acht onderzochte grote windprojecten is een energiecoöperatie betrokken.

Onderwerp:
DuurzaamheidEnergieMilieu

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×