Nieuws
0

Dan toch ook de schoonste schepen?

Jan Spoelstra

Het Belgische offshore- en baggerbedrijf DEME laat momenteel een nieuw offshore wind installatieschip bouwen dat ‘drijvend’ windmolen fundaties kan installeren. Drijvend betekent in dit geval dat onze zuiderburen de spudpalen waar dit type schepen zich doorgaans op omhoog krikken, vervangen door een enorme voor deining compenserende kraan, een ballastwatersysteem met enorme pompen die de roll & pitch uit het schip halen en zeer krachtige LNG-elektrisch aangedreven roerpropellers die via dynamische positionering het schip op zijn plaats houden.

Een enorme bonk techniek met als belangrijkste doel om de plaats waar de heihamer de monopiles van offshore windturbines de zeebodem in heit stil te houden. Het schip (De ‘Orion’) moet in 2019 in de vaart komen. Vorig jaar heb ik de ceo van DEME geïnterviewd voor vakblad Maritiem Nederland, en hij zei toen terecht dat ‘als je offshore windparken installeert, je dat op de meest schone manier moet doen’. Hij doelde daarbij op de hoofdmotoren die naast laagzwavelige scheepsbrandstof, ook op LNG kunnen draaien.

Van de vier grote van origine baggerbedrijven in West Europa – het Nederlandse Van Oord en Boskalis, het Belgische DEME en Jan De Nul – is DEME de eerste geweest die grootschalig inzet op LNG-motoren. Zo heeft het bedrijf inmiddels drie LNG-aangedreven baggerschepen in de vaart, een cutterzuiger op LNG in aanbouw en ook de Living Stone die verderop in deze TW aan bod komt kan op LNG varen.

We hebben nota bene een bedrijf als Shell dat de transitie naar aardgas propageert. Waarom is er niet al bij de aanleg van de eerste windparken voor de Nederlandse kust gekeken hoe we die parken met LNG als brandstof kunnen installeren en onderhouden? Maar ook bij de aanleg van Borsele 1 & 2 en 3 & 4 varen er gewoon weer schepen op diesel heen en weer. Waar overigens soms wel biomassa wordt bijgemengd*. Terwijl dat anno 2018 niet meer hoeft!

De windparken voor de Zeeuwse kust zijn aanbesteed tegen veel lagere kosten dan vooraf begroot. Het ministerie van EZ & Klimaat meldt dat ze veel eerder dan verwacht windparken zonder subsidie aanbesteedt. Een deel van die kostenbesparing zou terug moeten vloeien naar de industrie om innovatie nog verder aan te jagen. Het zou niet misstaan als in de volgende tender voor een offshore windpark staat dat alleen schepen die op (vloeibaar) aardgas of met  bijgemengde biobrandstof varen in aanmerking komen om de Nederlandse windparken te installeren en onderhouden. Windparken worden dan iets duurder, omdat onze overheid de ombouw naar schonere brandstoffen indirect moet financieren, maar die kosten vallen in het niet bij de enorme kostenbesparing die de bagger- en offshore-industrie onze samenleving al heeft gebracht.

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×