Nieuws

Eerste kamer verwerpt discriminatiewet bij werving en selectie

De eerste kamer zet een streep door de discriminatiewet bij werving en selectie; en volgens Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra is dat een goede zaak.

De AFNL is verheugd over het besluit van de Eerste Kamer om het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie af te wijzen. Dit voorstel zou ondernemers met onnodig veel overbodige regels opzadelen, aldus de federatie. De MKB-Toets op het concept-wetsvoorstel had al uitgewezen dat deze wet niet zou gaan werken en alleen maar extra administratieve rompslomp voor het mkb zou betekenen.

Vanuit de Aannemersfederatie is altijd aangegeven dat de aanpak van discriminatie door werkgevers te verplichten hun wervings- en selectieprocedures schriftelijk vast te leggen en te beboeten als dit niet gebeurt, geen recht doet aan de feitelijke praktijk bij bedrijven, met name het mkb. Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) adviseerde destijds zelfs om deze wet niet in te dienen, omdat nut en noodzaak ervan ontbraken en het voorstel onwerkbaar zou zijn voor het mkb. Het is dan ook goed dat de Eerste Kamer hier een stokje voor heeft gestoken.

Kennis boven afkomst

Hoewel de Aannemersfederatie discriminatie afkeurt en streeft naar gelijke kansen op de arbeidsmarkt, wordt benadrukt dat in de bouw en infra mkb-werkgevers selecteren op basis van kwaliteit en vakkennis, niet op afkomst, geslacht of andere kenmerken. Het opleggen van verplichtingen aan alle ondernemers om hun onpartijdigheid te bewijzen, schiet het doel voorbij en treft juist welwillende ondernemers die bijdragen aan werkgelegenheid in ons land.

Onderwerp: Bedrijfsvoering

Meer relevante berichten

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×