Nieuws
0

Emissievrije stal voor veehouderij

Hilde de Laat

  • Hergebruik reststromen
  • Intelligent klimaatsysteem

Advies- en ingenieursbureau Sweco en adviesbureau Agrifirm Exlan claimen dé oplossing te hebben voor stankoverlast, fijnstof en risico’s voor de volksgezondheid binnen de veehouderij. Ze ontwikkelden de zogenoemde ZERO-stal: een energieneutrale en emissievrije stal die reststromen hergebruikt.

Het zeshoekige ontwerp heeft een centrale technische kern die het stal­klimaat regelt en de emissies beheerst. Jaap Drost, senior projectmanager duurzame energie bij Sweco: ‘De stal is voorzien van een intelligent vacuüm mest-afvoer­systeem, waarbij we de afvoerfrequentie door middel van sensortechnologie afstemmen op de mestproductie. Een brandstofcel zet het methaan en de ammoniak uit de mest om in warmte, water en elektriciteit. Deze restproducten worden hergebruikt door de instal­laties in de stal.’

De stal bevat daarnaast een intelligent klimaatsysteem. ‘De buitenlucht ondervindt een voorbehandeling om ziekte­kiemen af te vangen’, vertelt Drost. ‘De gezuiverde lucht circuleert in de stal via luchtfilters en positieve ionisatie. Ammonia en overige producten worden zo afgevangen en verwerkt.’ Samen met thermische zonnepanelen en een warmte-koudeopslag maakt dit de stal energieneutraal. Het dierenwelzijn is ook meegenomen in het ontwerp: het dak regelt een diffuse toetreding van daglicht in de verblijven om het biologisch ritme van de dieren te bevorderen.

Drost: ‘Enkele van de afzonderlijke elementen worden op dit moment al toegepast in bestaande stallen, maar de koppeling met de brandstofcel is geheel nieuw. De 25-30 % hogere investering moet worden terugverdiend door betere exploitatieresultaten. Tegelijk kan de ZERO-stal de basis vormen in een ketenconcept.’

Sweco en Agrifirm Exlan verkenden het afgelopen halfjaar de technische en economische haalbaarheid van de stal en zijn nu op zoek naar investeerders om een demonstratieproject te lanceren. In september zal hiervoor de kick-off plaatsvinden. Het concept is in eerste instantie toegespitst op de varkens­houderij, maar ook voor kip, rund en kalf is aansluitend een emmissieloze stal uit te werken.

Onderwerp:
BouwCiviele TechniekDuurzaamheidMilieu

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×