Nieuws
0

Herstel van de wereldwijde r&d-uitgaven in 2011

Teake Zuidema

De mondiale r&d-uitgaven zullen zich in 2011 herstellen na de economische crisis, maar Europa raakt achterop.

Volgens de jaarlijkse voorspelling van het Amerikaanse R&D Magazine zullen de uitgaven voor onderzoek en productontwikkeling in 2011 mondiaal met 3,6 procent groeien tot 1,2 biljoen dollar. De trend dat de uitgaven het snelste groeien in Azië zet ook in 2011 door. De snelste groeier is China dat in 2011 naar verwachting 153,7 miljard dollar zal uitgeven. China passeert in absolute cijfers daarmee Japan dat in 2011 volgens de voorspellingen 144 miljard dollar uitgeeft.

 

Relatieve uitgaven

Wat betreft r&d-uitgaven als percentage van het bruto nationaal product (bnp) staat Israël ver aan kop met 4,2 procent. Van de grote industriële landen geeft Japan relatief het meest uit aan r&d, namelijk 3,3 procent van zijn bnp. China geeft ‘slechts’ 1,4 procent van zijn bnp uit aan r&d en de Verenigde Staten 2,7 procent.

 

In absolute cijfers zijn de Verenigde Staten nog steeds koploper met uitgaven die oplopen van 395 miljard (2010) naar 405 miljard dollar (2011). Aangezien de uitgaven van de Amerikaanse overheid ongeveer gelijk blijven, komt de groei in r&d in 2011 geheel voor de rekening van het Amerikaanse bedrijfsleven.

 

Nederland 17e

Duitsland staat – na China en Japan – op de vierde plaats met 69,5 miljard dollar, dat is 2,3 procent van het bnp. Nederland staat in de R&D Global Ranking op plaats zeventien. Het blad voorspelt dat Nederland in 2011 10,8 miljard dollar zal uitgeven aan r&d, dat is 1,6 procent van het bnp. In 2010 gaf Nederland 10,6 miljard uit en dat was eveneens 1,6 procent van het bnp.

 

Nederland wil bij de mondiale top-5 van kenniseconomieën behoren, maar loopt sinds midden jaren negentig steeds verder achter bij het Europese gemiddelde van r&d-uitgaven. Partijen als Kivi Niria en de SER trokken hierover al eens aan de bel.

 

Aziatische groei

De uitgaven in de meeste Europese landen stijgen overigens al minder snel dan in Azië en de VS door de bezuinigingsdrift van de Europese overheden. Dat betekent dat het aandeel van Europa in alle globale r&d uitgaven terugloopt van 24,1 procent in 2009 naar 23,3 procent in 2011.

 

R&D Magazine wijst er in zijn artikel op dat de vooruitzichten voor Azië het gunstigst blijven. Aziatische landen ontwikkelen een beleid waarbij groeiende r&d-uitgaven de economische groei aanzwengelen. Daarbij komt dat steeds meer Amerikaanse en Europese bedrijven hun r&d-centra in Azië vestigen. Zo trekken ervaren onderzoekers steeds meer die kant op en worden ze in de rest van de wereld schaarser.

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×