Nieuws
0

Ingenieursbureaus kort

Benno Boeters

  • Ring Zuid
  • Dijkverbetering
  • Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018
  • Top 10 Global Infrastructure Investment Index
  • Gas-to-liquids

Combinatie Herepoort gaat de Ring Zuid voor de stad Groningen aanleggen; het Design & Constructcontract is op 12 mei getekend. Witteveen+Bos deed de advisering voor bestaande en nieuw te bouwen kunstwerken, wegontwerp en duurzaamheid. Voor de aanbesteding stelde W+B de EMVI-documenten op (economisch meest voordelige inschrijving). Opmerkelijk is dat de partijen in het contract met Rijkswaterstaat ‘drie extra wensen onder voorwaarden’ hebben opgenomen: een volledige aansluiting Europaplein-ringweg, een fiets-voetgangerstunnel in plaats van de huidige spoorwegovergang bij de Esperantostraat en een ‘zo groen mogelijk aanzien’ van het Julianaplein. Deze extra’s gaan alleen door als er geen onevenredig grote tegenvallers optreden en als de planologische procedures op tijd zijn afgerond. Combinatie Herepoort realiseert het project voor € 388 miljoen.

Waterschap Noorderzijlvest hoeft voor de dijk Eemshaven-Delfzijl de dijkbekleding van met beton ingegoten Noorse steen niet te vervangen, zo stelde Antea Groep vast. Een kostenbesparing dus in het dijkverbeteringsproject over 12 km. Volgens ‘oude theoretische rekenmethodes’ was de steen in beton aan vervanging toe, maar proeven in de Deltagoot van Deltares toonden aan dat de dijk met Noorse steen alle mogelijke golfaanvallen kan weerstaan.

Royal HaskoningDHV sponsort Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. In de op 12 mei gesloten overeenkomst zegt RHDHV toe kennis in projectmanagement, verkeersstromen en milieutechniek beschikbaar te stellen.

Arcadis legde vijftig steden langs de meetlat van duurzaam watergebruik, waterkwaliteit en bescherming tegen overstroming. Rotterdam, Kopenhagen en Amsterdam staan in de top drie in de op 17 mei gepubliceerde top 50. Nairobi, Jakarta, Manila, Mumbai en New Delhi bezetten de laagste plaatsen. Rotterdam doet het goed, volgens Arcadis, omdat de stad maatregelen heeft genomen om bij hoosbuien regenwater te bergen, omdat er groenvoorzieningen zijn tegen opwarming en de stad een ‘chief resilience officer’ in dienst heeft. Rio de Janeiro, de stad van de Olympische Spelen deze zomer, krijgt van Arcadis plaats 44 op de ranglijst en zou flink moeten investeren in drinkwaterkwaliteit, riolering en behandeling van afvalwater.

BAM gaat bij de aanleg van de Rotterdamsebaan in Den Haag de bouwmachines laten draaien op diesel uit aardgas, de ‘gas-to-liquids’ van Shell. Die brandstof levert 10-15 % minder schadelijke stikstofoxide-uitstoot op, 20-30 % minder fijnstof ‘en is bovendien geurloos’. De motoren hoeven niet te worden aangepast.

Onderwerp: Vervoer

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×