Nieuws
0

Ingenieursbureaus kort

Benno Boeters

  • Transformatorstation
  • Overstromingsrisico’s
  • Afvalwaterzuivering in plantenkassen

Movares ontwerpt voor hoogspanningsnetbeheerder TenneT het transformator-land­station voor de omzetting van de elektriciteit afkomstig van het offshore windpark Borssele, in aanbouw op 22-30 km uit de kust van Walcheren. Het Deense Dong Energy verwierf in juli de opdracht voor Kavels I en II (door maar liefst 21 bv’s op te richten en met evenveel biedingen mee te dingen. Een van deze bv’s verwierf de opdracht door met een zeer scherpe prijs te komen, waardoor € 0,0727/kWh in plaats van de begrote € 0,12/kWh subsidie nodig is. Bovendien levert Dong 22,5 % meer stroom dan ‘begroot’). De aanbesteding van Kavels III en IV zou in augustus beklonken moeten zijn, maar de RVO meldt nog niets. Elke kavel is goed voor een opgesteld vermogen van 350 MW en per twee kavels bouwt TenneT een platform op zee met een transformator die de stroom van de turbines naar 220 kV (AC) brengt. Het door Movares te ontwerpen landstation zet die spanning weer om in 380 kV, zodat de stroom de ‘superhoogspanning-backbone’ in kan voor verdere distributie.

Arcadis participeert in Boston (VS) in een onderzoek naar overstromingsrisico’s en klimaatbestendigheid (stormkansen, temperatuurveranderingen, heviger neerslag of lange droogtes). Andere partners zijn Sasaki Associates en het klimaatinstituut van de University of Massachusetts. De Green Ribbon Commission belegt op 15 september een symposium over mogelijke preventieve maatregelen.

Tauw start in Barneveld een pilot naar afvalwaterzuivering in plantenkassen. Planten en zonlicht in de kassen moeten rioolwater van jeugddorp De Glind zuiveren. De ‘kassenzuivering’ is eerder beproefd in Hongarije. Onder de noemer ‘blue green infrastructures’ ontwikkelt Tauw fysische, biologische en chemische zuiveringsprocessen, zoals adsorptie met een stabiel plantaardig materiaal en oxidatie door beluchting met een cascade.

Royal HaskoningDHV zet zijn Nereda-kennis in om de capaciteit van de Ringsend Wastewater Treatment Plant in Dublin (Ierland) te vergroten. Door over te schakelen op de techniek van de aerobe korrelslibreactor, moet de rioolwaterzuivering een gebied met 2,4 miljoen inwoners aankunnen; de huidige rwzi behandelt afvalwater van 1,9 miljoen mensen, terwijl die ontworpen was voor 1,6 miljoen. Eerdere uitbreidingsplannen en een 9 km lange verbinding naar de Ierse Zee om het effluent te lozen, zijn overbodig geworden. Dat bespaart de Ierse hoofdstad € 170 miljoen, stelt het ingenieursbureau. Begin 2020 moet de Nereda-installatie operationeel zijn; in Ierland staan nog drie rwzi’s volgens deze zuiveringstechniek gepland.

Onderwerp:
DuurzaamheidMilieu

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×