Nieuws
0

Keuzegids: technische opleidingen zijn nog steeds een veilige keuze

Mischa Brendel

Zowel voor pas afgestudeerde hbo’ers als wo’ers zijn de baankansen momenteel niet erg goed, zo blijkt uit de Keuzegids hbo 2015 en de Keuzegids universiteiten 2015.

Voor beide opleidingsniveaus geldt dat bijna driekwart van de studenten heeft gekozen voor een opleiding waarvoor de baankansen de komende jaren op zijn best matig zijn. Er bestaat echter ook nog steeds een tekort aan technici en de baankansen voor afgestudeerden in de techniek zien er dan ook gunstiger uit.

Zowel hbo’ers als wo’ers die de opleiding elektrotechniek hebben genoten, vinden niet alleen snel een baan, maar ook een baan op niveau en een heel aardig startsalaris. Bovendien is de verwachting dat de vraag naar elektrotechnici de komende jaren hoog zal blijven.

Voor de opleiding tot werktuigbouwkundige, of een opleiding die hieraan is verbonden, geldt in essentie hetzelfde verhaal: zonder veel moeite een baan op niveau met een bovengemiddeld startsalaris.

Bij de wo-opleidingen bouwkunde en civiele techniek zijn de baankansen aardig, al zijn de toekomstperspectieven voor bouwkundig ingenieurs iets minder goed dan die voor civieltechnici. Het startsalaris ligt iets hoger dan gemiddeld. Voor pas afgestudeerde hbo-
bouwkundigen ziet het er allemaal iets minder rooskleurig uit: van alle technici op hbo-niveau zijn zij het vaakst werkloos. Hierdoor werken relatief veel pas afgestudeerde bouwkundigen onder hun hbo-niveau.

Een ander opvallend verschil is te vinden bij de ict’ers. Een ict-opleiding op hbo-niveau levert niet langer gemakkelijk een baan op: de verwachtingen voor de komende jaren gaan er weinig ict’ers met pensioen en de sector groeit maar langzaam. Wo’ers informatica daarentegen vinden nog steeds relatief gemakkelijk een baan, waarbij het startsalaris ook nog eens flink boven het gemiddelde ligt.

Een technische opleiding blijft wat betreft de kansen op de arbeidsmarkt dus een veilige keuze, al worden de verschillen tussen de technische opleidingen groter.

Onderwerp:
BouwCiviele TechniekICTIndustriële automatisering

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×