Nieuws
0

Meerwaarde voor de klant vinden

redactie

Het Amersfoortse ingenieursbureau KWA Bedrijfsadviseurs B.V. is gespe­cialiseerd in het oplossen van vraagstukken op het gebied van milieu en energie. Er zijn vijf­enzestig adviseurs in dienst die vrijwel allemaal aandeelhouder zijn van het bedrijf en in projecten vaak zelfstandig te werk gaan. Een vrij unieke constructie voor een ingenieursbureau dat diensten verleent voor de middelgrote en grote industrie in Nederland.

Directeur André Lokhorst verwacht dat het werk voor KWA de komende tijd flink toeneemt. Dit met het oog op zaken als de energietransitie, circulaire economie, vernieuwde wet- en regelgeving en compliance. ‘We hebben veel opdrachten in de industriële omgeving binnen de voeding, bouw en chemie, met name in de Botlek en Europoort. Maar de laatste tijd leveren we ook steeds vaker adviezen aan onder andere universiteiten en waterschappen.

‘Die bestaan voor 70 % uit adviesvraagstukken, waarvoor we op kantoor de uitwerking doen, rapporten opstellen en projecten afronden. De projecten variëren van kleine opdrachten, zoals iets uitzoeken omtrent wet- en regelgeving, tot een breed scala aan grote adviesprojecten met betrekking tot energietransitie, het opzetten van nieuwe productielijnen of managementsystemen. 20 % van ons werk komt voort uit interim-werk, waarbij we adviseurs op locatie hebben zitten. We noemen dit bewust geen detachering, want vaak gaat het om tijdelijke trajecten, bijvoorbeeld het vervangen van iemand die plots is weggevallen. Daarnaast zoeken we bij interim-werkzaamheden ook bewust naar een meerwaarde voor de klant, zoals het opzetten en verbeteren van een kwaliteitssysteem. De laatste 10 % bestaat uit ondersteuning bij compliance-vraagstukken binnen bedrijven. Hiervoor hebben wij een softwaretool voor bedrijven ontwikkeld: Makeonline. Deze applicatie ondersteunt bedrijven om in compliance te zijn met wet- en regelgeving: het geeft wijzigingen aan, maar bevat ook een pragmatische interpretatie en advies over hoe je ermee om moet gaan.’

‘Ons team milieu richt zich voornamelijk op de aanvraag van milieuvergunningen voor bedrijven en helpen ze om te voldoen aan de vergunningvoorschriften. Er zijn ook werkzaamheden aan gekoppeld als geluidadvies, bodemadvies en waterbesparingsplannen. Hoe behandel je bijvoorbeeld de vrijkomende afvalwaterstromen? Onze adviseurs energie en procestechniek houden zich bezig met energievraagstukken. Dat is heel actueel, gezien de energietransitie en de discussies rondom het Groninger gas. Bedrijven moeten gaan zoeken naar alternatieven voor energieopwekking. Het gaat daarbij om investeringen voor een lange termijn. Wij zitten dan veelal in het voortraject en geven advies over de te maken keuzes en toe te passen technieken. Vervolgens begeleiden we de daadwerkelijke implementatie. Daarnaast zetten we veel energiebesparingsplannen op: hoe kun je het energieverbruik in je bedrijfsprocessen optimaliseren, welke besparings­mogelijkheden zijn er en hoe vertaalt zich dit in investeringsaanvragen? Een klein team houdt zich bezig met warmte-/koudeopslag. Ze verzorgen naast het geohydrologisch onderzoek de hele ontwerpvergunning en de begeleiding van de realisatie van bodem­systemen. Verder is er het team arbo/veiligheid dat bedrijven adviseert rondom veiligheidsaspecten in de bedrijfsvoering. Zij controleren bijvoorbeeld de veiligheids­aspecten bij bouwprojecten of bij tijdelijke bedrijfsstops. Ten slotte verzorgt ons team KAM-management bij bedrijven het beheer en de opzet van kwaliteitssystemen. Hier-voor maken ze voor onze klanten meer en meer gebruik van Makeonline. Onze werkzaamheden zijn dus heel divers en dat is ook een reden dat ik hier al vijftien jaar werk. Iedereen heeft zijn eigen specialisme. Bovendien is onze bedrijfsomvang optimaal om alle collega’s goed te kennen en in te kunnen schakelen voor onze klanten.’

‘De vraag naar een duurzame bedrijfsvoering van zowel onze klanten als hun afnemers neemt toe. Bedrijven moeten anders gaan nadenken over hun productie, meerwaarde zoeken in energiebesparing en slim omgaan met afvalstromen door deze circulair in te zetten. Daarnaast moet de huidige bedrijfsvoering doorgaan en in compliance zijn. Daaraan gekoppeld zit opnieuw de hele energietransitie: anders omgaan met je energieopwekking en nieuwe concepten rondom verduurzaming. De utilities van de meeste van onze klanten draaien al tientallen jaren. De komende jaren moet daar een strategische planvorming op worden los-gelaten: wanneer moeten ze nieuwe investeringen doen en als ze nu al investeren, hoe beïnvloedt het dan het duurzaamheidsbeleid van het bedrijf? Zo werken we bijvoorbeeld met een energiepadenplan, waarbij we nalopen op welke wijze we op korte, middel- en lange termijn energie kunnen besparen en de duurzaamheidsopgave hiermee kunnen concretiseren. Een laatste belangrijke ontwikkeling is de komst van de omgevingswet. De overheid gaat een groot aantal vergunningen voor bedrijven samenvoegen tot één grote omgevingswet. Dit betekent dat bedrijven met één groot plan moeten komen waarin alle bedrijfsactiviteiten zijn opgenomen, inclusief de wisselwerking met de omgeving. Naar verwachting wordt de nieuwe wet in 2021 van kracht, maar er komen nu al vragen op ons af van bedrijven over hoe ze zich daarin moeten positioneren: nu al aanpassen of wachten tot de nieuwe wet er is?’

‘We zijn met z’n allen eigenaar van KWA. Alle medewerkers kunnen door het kopen van aandelen, participeren in KWA. Zo’n 90 % van de medewerkers doet dat ook. Ze zijn dus niet alleen in loondienst, maar hebben ook invloed op de bedrijfsvoering, onze investeringen en het rendement dat we uiteindelijk behalen. Daarnaast rouleren de leidinggevende functies: iedere vier jaar kan iemand anders een leidinggevende functie op zich nemen en de voormalige teamleider of directeur gaat weer als senior adviseur aan de slag. Dit past in de bedrijfsvoering, omdat bijna iedereen mede-eigenaar is. Op deze manier delen we deze vorm van verantwoordelijkheid met elkaar. Verder kent KWA geen accountmanagers: alle adviseurs zijn direct zelfstandig verantwoordelijk voor hun project. Voor klanten is dit fijn, omdat ze direct spreken met de inhoudelijke adviseur. Met deze werkwijze willen we ook een langdu-rige relatie met onze klanten aangaan. We zijn geen productiebedrijf, maar willen juist toegevoegde waarde leveren en proberen altijd te adviseren op basis van een langetermijnstrategie. Daardoor merken we dat veel klanten terugkomen.’

‘We verwachten veel werk voor specialisten op diverse gebieden, waaronder geluid, procestechniek en bodemenergie. In die segmenten zijn we gericht op zoek naar nieuwe collega’s. Aan de andere kant zoeken we ook adviseurs voor KAM-ondersteuning: generalisten die een hele bedrijfsvoering qua milieu- en kwaliteitsaspecten in beeld brengen. Hier krijgen we namelijk steeds meer vraag naar, omdat bedrijven dit willen uitbesteden. Onze adviseurs zijn in algemene zin mensen die graag een relatie opbouwen met een klant en daarvoor breder kijken dan het eigen vakgebied. De adviseurs hebben het hele project zelf in de hand, want ze doen zelf de projectbewaking, offertes en facturering. Daardoor moeten ze ook een stukje commercieel kunnen denken. Maar ze zijn bovenal leergierig en willen graag toegevoegde waarde leveren, dat is voor ons het belangrijkste.’
Wil jij ook een KWA-adviseur worden? Kijk dan op www.kwa.nl.

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×