Nieuws
0

Miljoen voor big data in de zorg

Marianne Pinckaers

De Erasmus Universiteit Rotterdam gaat onderzoeken hoe big data de productiviteit in de gezondheidszorg kan verbeteren met een subsidie van ruim € 1 miljoen. De subsidie is verleend vanuit het Horizon2020-programma van de EU.

De Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) gaat onder andere de verschillen in wetgeving en informele regels die verbonden zijn aan het gebruik van big data van Europese landen in kaart brengen. Daarnaast gaat de ESHPM onderzoeken hoe met big data nieuwe bedrijfsmodellen kunnen ontstaan. ‘Big data gaat een plek krijgen in de zorg, maar onder welke voorwaarden? Daar gaan we in dit project naar kijken’, vertelt dr. Anne Marie Weggelaar-Jansen, een van de onderzoekers.

De EU besteedt momenteel circa 10 % van het BBP aan gezondheidszorg. Door kunstmatige intelligentie los te laten op big data willen de deelnemers van het project genaamd BigMedilytics de zorg efficiënter en daardoor goedkoper te maken. Dit willen ze doen door algoritmen te ontwikkelen die  voor een individuele patiënt de meest geschikte behandeling kunnen berekenen. ‘Dit soort algoritmen kunnen bijvoorbeeld met data van COPD-patiënten en data over luchtkwaliteit gebruikt worden voor het voorspellen of een patiënt meer medicatie moet gebruiken. Ook kunnen we met dit soort algoritmen beter bepalen hoeveel chemo een patiënt nodig heeft’, zegt Weggelaar-Jansen. Tijdens het drie jaar durende project ontwikkelen de onderzoekers eveneens blauwdrukken om nieuwe data te integreren en om deze zo te kunnen vergelijken met andere data en te kunnen analyseren. In de twaalf deelonderzoeken van BigMedilytics worden deze blauwdrukken getest.

Het project kijkt specifiek naar hoe big data kunnen bijdragen aan het voorkomen van chronische ziektes, hoe gepersonaliseerde diagnostiek bij kankerpatiënten verbeterd kan worden en naar de optimalisering van logistiek in de zorg. Hiertoe gebruiken de onderzoekers datasets van verschillende bronnen, waaronder het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), data van zorgverzekeraars en gadgets zoals smartwatches. Alle data worden daarvoor geanonimiseerd en indien nodig vragen de onderzoekers toestemming aan de patiënt.

In het consortium van BigMedylitics gaan onder meer Achmea, TNO en de TU Eindhoven onder leiding van Philips de data analyseren van 11 miljoen patiënten uit acht verschillende landen. In totaal is € 18 miljoen toegewezen aan het Europese consortium.

Onderwerp:
AiICTIndustriële automatiseringRobotica

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×