Nieuws
0

Nederland voldoet niet aan Europese eisen opslag kernafval

Herman Damveld

  • Geen reden gegeven
  • ‘Kiezen voor uitstel’

De Europese Commissie (EC) heeft in 2011 in een richtlijn bepaald dat elke lidstaat uiterlijk 23 augustus 2015 een zogenaamd Nationaal Programma voor eindberging van radioactief afval moet maken; daarbij is inspraak van burgers een vereiste. Maar de Nederlandse regering vraagt uitstel.

‘Het ontwerp Nationaal Programma wordt na het zomerreces aan de minister van IenM aangeboden en zal daarna ter inzage gelegd worden’, laat Jolijn le Rutte, communicatieadviseur van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), een onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, desgevraagd weten. De vraag naar de reden waarom de regering niet tijdig de vereiste inspraak heeft georganiseerd, wordt niet beantwoord. Wel geeft Le Rutte aan dat de Europese Commissie al op de hoogte gesteld is.

Peer de Rijk, directeur van de anti-kernergieorganisatie WISE in Amsterdam, reageert verbaasd: ‘Het is natuurlijk zot dat de regering er niet in slaagt het Nationaal Programma op tijd bij de Europese Commissie te krijgen, vooral al je bedenkt dat het niet mogelijk is geweest voor burgers om zich erover uit te spreken, hoewel de regering daar vier jaar de tijd voor had. Maar uiteindelijk maakt het precieze tijdstip van het plan niet zo veel uit. Waar het om gaat, is dat de regering ook nu weer zal kiezen voor uitstel. In het plan komt te staan dat we pas over honderd jaar een definitieve bergingsmethode en -locatie gaan kiezen. En dat is kwalijk, want we gaan ondertussen wel door met het produceren van steeds meer kernafval. Wij zeggen: wie kiest voor kernenergie moet aangeven waar en hoe het kernafval opgeborgen moet worden. Dat zal ook de kern zijn van onze inspraakreactie.’

De Duitse regering heeft wel een Nationaal Programma ingediend. Daarin staat dat de hoeveelheid licht- en middelradioactief afval twee keer zo groot is als tot nu toe aangenomen, namelijk 600.000 m3. Dat komt met name door de 126.300 vaten die opgegraven worden uit de zoutkoepel te Asse. Die vaten op zich zijn 47.000 m3, maar ze moeten opnieuw verpakt worden en dan gaat het om 200.000 m3 (kosten: € 5 miljard).

Ook is er 100.000 m3 afval extra van uraniumverrijking. Dit gaat vanaf 2022 in de oude ijzerertsmijnschacht Konrad (kosten: € 7,5 miljard). Daar is slechts ruimte voor 300.000 m3, daarom moet er voor dit afval nóg een berging komen, net als voor het hoogradioactief afval. Milieuminister Barbara Hendricks verwacht dat deze opslagplaatsen in 2050 in bedrijf komen.

 

Onderwerp:
DuurzaamheidMilieu

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×