Nieuws
0

Technische university colleges in de maak in Eindhoven en Twente

Mischa Brendel

De laatste jaren rijzen er in Nederland steeds meer university colleges uit de grond. Hierbij is de bachelor opgezet naar het bredere Angelsaksische model. Tot nu toe is er echter nog geen university college gelieerd aan een technische universiteit, maar daar komt wellicht verandering in.

Het model van het university college (UC) is overgewaaid uit de VS en mede een gevolg van het bachelor-master-systeem. Een Amerikaans college is het beste te vergelijken met een Nederlandse hogeschool, waar studenten een bachelordiploma kunnen halen. Bij een UC is deze bachelor tevens de voorloper voor een gespecialiseerde master. De UC-bachelor is breder dan bij andere bachelor-opleidingen. In Nederland zijn er onder andere in Utrecht, Maastricht en Amsterdam al UC’s.

 

In het kader van het Strategisch Plan 2020 onderzoekt de TU Eindhoven om het University College Eindhoven (UCE) op te starten. Hierbij volgen geselecteerde studenten een Engelstalige bacheloropleiding in liberal engineering sciences. Het idee is om bachelorstudenten met een bredere basis te krijgen, waarbij naast vakken uit de diverse ingenieursdisciplines ook de nodige aandacht wordt besteed aan psychologische en maatschappijgerichte vakken. Prof.dr. Bert Koopmans is hoogleraar aan de faculteit technische natuurkunde van de TU/e en maakte deel uit van de Regiegroep Strategie TU/e 2020. In die rol heeft hij ook gebrainstormd over een university college. ‘De bachelor zou ook zwaarder worden dan de reguliere bachelors; het wordt een bachelor voor een selecte groep excellente studenten.’ In die zin vindt Koopmans dan ook niet dat er zozeer gesproken moet worden van een bredere bachelor, maar eerder van een uitgebreidere bachelor: ‘De bachelor is wel breder, maar moet net zoveel diepgang als andere bachelors hebben.’

 

Hoewel de TU/e nog niets definitief heeft beslist over een eventueel UC, heeft Koopmans wel een aantal ideeën over de invulling van het UCE: ‘Belangrijk is dat het een interdisciplinaire bachelor wordt. Momenteel leveren we in Nederland ingenieurs van een hoog niveau af, maar ik denk dat wij meer studenten moeten en kunnen opleiden.’ Koopmans denkt dat een interdisciplinaire bachelor niet alleen afgestudeerden aflevert die voor het buitenland erg aantrekkelijk kunnen zijn, maar dat dit ook kan leiden tot de instroom van meer studenten: ‘Het aantal middelbare scholieren dat kiest voor het profiel natuur & techniek is een stuk hoger dan het aantal studenten dat kiest voor een technische opleiding. Ik denk dat een university college dit verschil kleiner kan maken.’

 

Volgens Koopmans loopt het percentage van de excellente studenten dat een harde bèta-opleiding kiest de laatste jaren terug. Hij denkt dat dit komt omdat een deel van deze studenten meer kijkt naar de maatschappelijke waarde van een studie en naar de carrièremogelijkheden. ‘Het UCE is juist sterker op maatschappelijk gebied dan de andere bachelors.’ 

De TU/e is overigens niet de enige technische universiteit in Nederland die de mogelijkheid onderzoekt om een university college op te zetten; de Universiteit Twente heeft soortgelijke plannen. In het universiteitsblad UT Nieuws laat drs. Kees Ruijter, opleidingsdirecteur construerende technische wetenschappen en initiator van het UC-initiatief van de UT weten dat er komende zomer een aanvraag voor het UC wordt ingediend bij het ministerie. Deze harde deadline is volgens Ruijter nodig, omdat de aanvraag van de TU/e ook is ingediend om in 2012 met een UC te starten.
Bang voor afwijzing vanwege overlapping is Ruijter niet, zolang de aanvragen tegelijk worden ingediend. Bovendien heeft hij positieve signalen gehoord uit het ministerie over de Twentse plannen, aldus UT Nieuws.

 

Peter van Dam van de Dienst Algemene Zaken van de TU/e vindt het sowieso voorbarig om nu al over mogelijke overlap te praten: ‘Net zoals wij is de UT nog bezig met het samenstellen van een eventueel programma, dus valt er over mogelijke overlap nog niets te zeggen. Bovendien kampen we in Nederland nog steeds met een gebrek aan ingenieurs, dus elke poging om meer en vooral meer gevarieerde typen ingenieurs te leveren, juich ik toe.’

 

Naar verwachting wordt er de komende maanden meer bekend over de financiering en exacte invulling van een eventueel Eindhovens UC. Ook de UT is de komende maanden bezig met het opzetten van een programma voor een UC.

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×