Nieuws
0

TNO zet efficiënter alternatief voor het Fischer-Tropsch-proces op de markt

Mischa Brendel

TNO gaat het Russische A.V. Topchiev Institute for Petrochemical Synthesis (TIPS), onderdeel van de Russische academie van wetenschappen, helpen bij het vermarkten van een nieuwe technologie om gassen die normaal worden afgefakkeld, om te zetten in langere koolwaterstofketens.

Het betreft hier een ander procedé dan het Fischer-Tropsch-proces. Bij dit proces wordt een koolstofhoudende brandstof zoals aardgas onder zuurstofarme omstandigheden (onvolledig) verbrand. Tijdens dit proces wordt stoom toegevoegd en het gas langs een op ijzer gebaseerde katalysator geleid en vervolgens gezuiverd. Hierdoor ontstaat een gasmengsel van koolstofmonoxide en waterstof, beter bekend als syngas.

De gebruikelijke manier van de petrochemische industrie om van het syngas bijvoorbeeld benzine te maken, is door dit om te zetten in methanol en tenslotte naar een hoog-octaan koolwaterstofmengsel, dat geschikt is als brandstof.

In de door TIPS bedachte methode wordt de conversie naar methanol overgeslagen en wordt het syngas omgezet in dimethylether als voorlaatste stap naar een koolwaterstofmengsel. Hiervoor heeft het Russische instituut een speciale katalysator ontwikkeld met ‘aanzienlijk betere eigenschappen dan die nu in de industrie worden gebruikt’, zo claimt TNO.

‘Ik kan niets vertellen over de katalysator zelf’, zegt dr. Jean-Marie Bassett, business development manager chemische sector van TNO. Wel wil hij kwijt dat de technologie van TIPS berust op twee katalysatoren en dat het eindproduct dat ontstaat zo goed als klaar is om bijgemengd te worden als autobrandstof. Bassett: ‘Deze conversiemethode is veel effectiever en goedkoper dan de traditionele methode.’

Behalve de technologie vermarkten, wil TNO ook een mobiele installatie ontwikkelen die bij afgelegen bronnen is te plaatsen om lokaal gas in brandstof om te zetten.

Het is echter een misverstand om te denken dat de technologie zich beperkt tot het omzetten van affakkelgas, aldus Bassett: ‘Ook bijvoorbeeld biomassa kan met deze technologie prima worden omgezet in brandstof.’

Onderwerp: Energie

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×