Nieuws
0

Universiteit Maastricht start opleiding voor 'Engineer van de toekomst'

Mark van der Heijden

Komend studiejaar start de Faculty of Science & Engineering (FSE) van de Universiteit Maastricht met de nieuwe bacheloropleiding Circular Engineering. De opleiding zorgt voor een nieuw soort ingenieur die niet geschoold is in één vakgebied, zo stelt Universiteit Maastricht, maar die over diverse disciplines heen kan kijken, rekening houdt met de footprint van materialen en naast technologie ook gevoel voor maatschappelijke verhoudingen heeft.

De circulaire ingenieur – de ingenieur van de toekomst, aldus de universiteit – gaat een sleutelrol spelen in de overgang naar de circulaire economie. Hij, of zij, heeft de kennis en vaardigheden om producten, processen en diensten te ontwerpen, ontwikkelen en optimaliseren om de circulariteit voor een duurzame samenleving en industrie te bevorderen. De circulaire ingenieur denkt multidisciplinair en is in staat om de kloof tussen verschillende disciplines te overbruggen.

“Deze opleiding sluit naadloos aan op de ambitie van de faculteit om engineering in te zetten om circulariteit en duurzaamheid te bevorderen. Een brede bachelor die studenten leert om naast technische oplossingen, vanuit maatschappelijk perspectief en probleemoplossend te werken. Circulariteit is een modewoord, wat ons betreft het is nu tijd om een stap verder te gaan en de daad bij het woord te voegen”, vertelt Professor Gerard van Rooij, FSE-hoogleraar Plasmachemie.

De bètawetenschappen spelen een steeds prominentere rol binnen de Universiteit Maastricht. Binnen FSE zijn de afgelopen jaren diverse nieuwe onderwijsprogramma’s gestart en nieuwe instituten opgericht waarbij nadrukkelijk de verbinding met het bedrijfsleven wordt gezocht. Een daarvan is Brighsite, het kenniscentrum voor de transitie in de chemische industrie, dat zich inzet voor een duurzame en concurrerende chemische industrie. De bachelor Circular Engineering is het nieuwste programma binnen Brightsite’s programmalijn ‘Onderwijs en menselijk kapitaal’.

Circular Engineering wordt ingericht zoals de rest van het Maastrichtse onderwijs: kleinschalig (12 tot 15 studenten per onderwijsgroep), probleemgestuurd leren, internationale klassen en student-gericht. De opleiding is in december 2020 door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geaccrediteerd.

Onderwerp:
ChemieMateriaalkunde

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×