Nieuws
0

Vloeibare brandstoffen uit rioolslib

Rijkert Knoppers

Rotterdam krijgt binnen twee jaar een proeffabriek die jaarlijks 2.100 ton gedroogd rioolslib gaat omzetten in naar schatting 210.000 l vloeibare biobrandstoffen en 30 ton waterstof.

Dit zal het eerste concrete resultaat zijn van een internationaal onderzoeksproject onder leiding van Fraunhofer Umsicht, waar een nieuw thermokatalytisch reform procedé (TCR) is ontwikkeld om uit organische biomassa-afval vloeibare brandstoffen te maken. Deze bio-olie wordt met behulp van zogenoemde hydrodeoxygenation (HDO), hoge druk en conventionele raffinageprocessen omgezet in brandstoffen die voldoen aan de Europese standaarden voor benzine en diesel.

‘Het gaat in wezen om een pyrolyseproces dat bij 400 °C het rioolslib verwarmt’, vertelt manager Proces en Milieu Luc Sijstermans van Slibverwerking Noord-Brabant (SNB), het bedrijf dat het benodigde slib gaat leveren. ‘Hierbij ontstaan een char, een koolachtige vaste stof, en een synthesegas. Uit het synthesegas wordt door het HDO-procedé de vloeibare brandstof gevormd.’

Volgens SNB-directeur Marcel Lefferts zijn er nauwelijks speciale eisen gesteld aan het aangevoerde slib. ‘In principe is al ons slib afkomstig van de waterschappen hiervoor geschikt’, zegt hij. ‘Onze behandeling van het slib houdt in dat we het drogen en verbranden. In verband met het TCR-proces zullen we overigens iets drogere stof moeten gaan leveren dan de 40 % droge stof die we nu gewend zijn.’ Volgens Lefferts past het TCR-proces goed in het streven van SNB naar een verduurzaming van het slibverwerkingsproces. ‘Ons proces is al enorm duurzaam, we produceren bijvoorbeeld energieneutraal’, aldus de SNB-directeur. ‘Jaarlijks gaat circa 40.000 ton CO2 uit de rookgassen naar de papierindustrie en het vrijkomende gas gaan we in 2018 leveren aan de kunstmestindustrie.’

Het betrokken onderzoeksproject met de naam To-Syn-Fuel krijgt subsidie van het innovatieprogramma Horizon 2020 van de EU. Nederlandse partners in het project zijn naast SNB Engie en HyGear. Andere deelnemers zijn onder meer de University of Birmingham (Groot-Brittannië) en de University of Bologna (Italië).

Onderwerp:
EnergieVervoer

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×