Achtergrond

Onderhoud en beheer van waterwegen met Aquatic drones

Voor een klimaatbestendig en veerkrachtig water- en bodemsysteem moet er meer worden samengewerkt én slimmer worden gewerkt. Het bedrijf Aquatic Drones bedacht een innovatief autonoom meetvaartuig, dat ook Aquatic Drones heet, dat goedkoper, duurzamer en veiliger waterwegen monitort. De slimme robot-boot voorziet in de databehoefte voor het onderhoud en beheer van waterwegen op een veilige en betaalbare manier.

Water is altijd in beweging. Dat vergt monitoring en onderhoud. Denk aan dieptemetingen in rivieren om te voorkomen dat de binnenvaartschepen vastlopen. Maar ook aan inspectie van kades, dammen, sluizen en bruggen. Zijn er bijvoorbeeld geen scheuren waardoor gebouwen op de kade kunnen verzakken? Ook windmolenparken op zee moeten gemonitord worden. Pilaren spoelen uit in de basis en moeten tijdig bijgestort worden om te voorkomen dat ze scheef komen te staan.

Met de verzamelde data zijn waterbeheerders in staat hun baggerwerkzaamheden, reparaties en verbeteringen van de waterkwaliteit effectiever te plannen. Dit vermindert zowel de ecologische voetafdruk van onderhoudswerkzaamheden als de kosten. Voorheen gebeurde monitoring met diesel aangedreven bemande schepen. Dit was onveiliger, vervuilender en zeer kostenintensief. Bovendien kampt de scheepvaart met een personeelsterugloop waardoor er soms niet eens mankracht was om voldoende data te verzamelen.

Innovaties aan boord

Directeur Maarten Ruyssenaers van Aquatic Drones: “De innovaties van de Aquatic Drones zitten op communicatietechnieken. Deze zijn ‘redubbed’, oftewel als er één uitvalt, kunnen we altijd naar een tweede of derde overstappen. Ons systeem is heel erg veilig. Waar normaliter één sensor, een AES-systeem of een radarsysteem gebruikt worden, gebruiken wij drie verschillende sensoren plus een camera, die onderling allemaal met elkaar kunnen communiceren.” De data die deze meetschepen verzamelen, kunnen worden ingezet om voorspellingen te doen. Uiteindelijk zal dit leiden tot een vaartuig dat zelf op basis van data kiest wanneer, hoe vaak en hoe lang het moet uitvaren, meten en inspecteren.

De Aquatic Drone

Data verzamelen

In het huidige informatietijdperk is er een groeiende databehoefte. Maar hoe ziet het verzamelen van die data er eigenlijk uit? Ruyssenaers: “Voor de bodemhoogte verzamelen we de gegevens in een soort puntenwolk (hoogte, breedte, lengte), volledig gps-gelokaliseerd en tot op één centimeter nauwkeurig. Dit is de hoogste nauwkeurigheid ter wereld. Met die puntenkaart maak je een reliëfkaart van hoe het er onder water uitziet en hoe dat onderhouden of beheerd moet worden. Van kades maken we ook een puntenkaart, die laat zien waar er misschien scheuren zitten en hoe deze zich ontwikkelen, zodat onderhoudswerkzaamheden beter ingepland kunnen worden. Bij onderzoek naar de waterkwaliteit meten we de waardes van nutriënten, die wel of niet in het water zitten, zoals zuurstof of de pH-waarde.”

Van idee tot autonoom meetvaartuig

Aquatic Drones is ontstaan vanuit de RDM (Rotterdamse Droogdok Maatschappij) Campus, een samenwerkingsinitiatief tussen overheid, universiteiten, onderzoeksinstellingen, technische mkb-bedrijven, grote bedrijven en startups. Er werden zes prototypes kleinere maritieme robots bedacht. Vanuit daar startte Ruyssenaers in 2016 Aquatic Drones om autonome meetvaartuigen voor maritieme data verder te ontwikkelen. Ruyssenaers: “Onze drones voorzien in autonome inspectie en monitoring van waterwegen, havens en zee en maken zo metingen voor de maritieme wereld. Er zijn geen mensen aan boord en dat maakt het veiliger. Het schip wordt in het water gelaten door één operator, is verder volledig autonoom en kan 24 uur en zeven dagen in de week werken. De robot-boot is emissievrij; de schepen worden volledig elektrisch aangedreven. Ook is het meetschip kostenefficiënter en multifunctioneel inzetbaar door flexibele sensoropstelling. Deze manier van monitoren is vier à vijf keer goedkoper dan reguliere monitoring.”

Toekomstplannen

Ruyssenaers: “Onze autonoom varende meetschepen worden zowel gebruikt door overheden die over havens, kust en rivieren gaan, als door offshore windparkeigenaren en onderhoudspartijen zoals Boskalis en de Jan de Nul Groep. Die laatste gebruikt het meetvaartuig om de baggerwerkzaamheden te monitoren tijdens de aanleg van de Tweede Maasvlakte of een vliegveld in zee. Er is al internationale belangstelling voor de innovatie. Ook in de toekomst blijft er worden gezocht naar effectieve oplossingen met gebruik van nieuwe technologieën. Hopelijk lukt het om het water zo schoon en zo goed mogelijk te kunnen onderhouden voor de toekomst.”

Samenwerken in de regio Brabant

Directeur Maarten Ruyssenaers is nu vooral actief in de provincie Brabant. “Het is gaaf om samen met partners veilige, duurzame en goedkopere oplossingen voor de wereld te kunnen maken. Dat lukt goed in de Brabantse regio. Mensen zijn hier heel direct en willen graag zaken doen, maar wél met de Brabantse ontspanning en humor. Ons bedrijf is gevestigd in Heusden aan de Bergse Maas waar de vaartuigen ook direct kunnen worden getest. Er wordt onder meer samengewerkt in de regio met onze installatiepartner en systeemleveranciers. We werken ook samen met het waterschap De Dommel en binnenkort ook met het waterschap Brabantse Delta. En tenslotte zijn we aangesloten bij het Eindhovense Holland Robotics.”

Onderwerp:
AiRobotica

Meer relevante berichten

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×