Achtergrond

Kalibratie speelt een belangrijke rol om voldoende veilig voedsel te produceren om bijna acht miljard mensen te voeden.

De voedselverwerkende industrie moet haar aanbod vergroten om te voldoen aan de behoeften van de acht miljard mensen in de wereld. Tegelijkertijd besteden nu veel landen over de hele wereld meer aandacht aan voedselkwaliteit en -veiligheid, wat hogere eisen stelt aan de wetenschap van het meten. Dit is een uitdaging die we volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten aangaan omdat ongeveer 600 miljoen mensen over de hele wereld (bijna één op de tien mensen) lijden aan ziektes die worden veroorzaakt door voedsel, waarbij elk jaar 33 miljoen gezonde levensjaren verloren gaan. Nog erger is dat elke 12 maanden wereldwijd bijna 420.000 mensen sterven als gevolg van onveilig voedsel en 125.000 hiervan zijn kinderen. Op financieel vlak wordt ongeveer 110 miljard dollar verspild aan medische uitgaven en productiviteitsverlies doordat mensen in de landen met lage- en middeninkomens nadeel ondervinden van onveilig voedsel.

Met de Wereld Metrologiedag die zich toespitst op ‘Metingen ter ondersteuning van het wereldwijde voedselsysteem’ benadrukt Fluke hoe laboratoria die voedsel testen letterlijk in staat zijn om levens te redden door ervoor te zorgen dat hun apparatuur telkens accurate meetresultaten levert. Nauwkeurigheid is essentieel in de voedingsindustrie, niet alleen om consumenten degelijk advies te geven over voeding en voedselveiligheid, maar ook om de snel uitbreidende bevolking voedselzekerheid te bieden.

Dit is duidelijk een grote crisis die vereist dat de voedselkwaliteit continu en op grote schaal bewaakt en gecontroleerd wordt. Kenmerkende factoren die worden gemeten om de voedselveiligheid te garanderen hebben betrekking op temperatuur, druk en luchtvochtigheid, alsook op massa en volume. Voedsel kan zeer snel bederven als de niveaus van deze factoren hoger of lager liggen dan de geaccepteerde normen. De luchtvochtigheid moet bijvoorbeeld nauwgezet worden gecontroleerd om schimmelgroei tot een minimum te beperken en de levensduur van droge producten te verlengen, terwijl de controle van de druk in opslagtanks essentieel is om microbiologische besmetting tijdens het homogenisatieproces van diverse levensmiddelen te voorkomen. Hetzelfde is uiteraard van toepassing als de temperatuur boven of onder de vastgestelde drempels komt.

Om de nauwkeurigheid van elke meting te garanderen, wat steeds meer buiten laboratoria en in het veld gebeurt met draagbare en handmatige instrumenten, moet alle meetapparatuur worden gekalibreerd en een traceerbaar kalibratieregister hebben. Omdat meetinstrumenten steeds nauwkeuriger worden, heeft Fluke een scala aan oplossingen ontworpen, waaronder temperatuurkalibratoren die aan deze veranderende eisen kunnen voldoen. Deze instrumenten verminderen niet alleen de uitvaltijd en verhogen de productiviteit door snellere kalibratie, maar ze leveren ook de meest nauwkeurige resultaten in een mum van tijd.

Het vermogen om systemen te beheren en de doelmatigheid te verbeteren is alleen mogelijk als de metingen nauwkeurig worden uitgevoerd. Zonder kalibratie van het meetinstrument zelf kunnen metingen echter al snel nietszeggend en nutteloos worden. Geschipper met meetresultaten is geen optie als het gaat om het veiligstellen van de voedselvoorziening van de toekomst. Kalibratie is de sleutel.

Onderwerp:
DuurzaamheidMilieu

Meer relevante berichten

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×