Achtergrond

Uitdagingen bij werken in een Natura 2000-gebied: aanleg en vervangen van waterleiding Op Kop van Schouwen in Burg-Haamstede

In opdracht van Evides Waterbedrijf vervangen Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken en Klever Boor- en Perstechniek 4,5 kilometer aan waterleiding in het natuurgebied Kop van Schouwen. Met deze leiding worden 70.000 mensen, inwoners en bedrijven op de gemeente Schouwen-Duiveland voorzien van water.

De Kop van Schouwen is een Natura 2000 beschermd gebied. Omdat de flora en fauna in dit gebied uiterst kwetsbaar is, staat tijdens dit innovatieve en complexe project de natuur centraal. Zo wordt er onder andere rekening gehouden met CO2-reductie, stikstofdepositie, wordt gewerkt met elektrisch materiaal, wordt er gereden op elektrische fietsen, wordt er niet gedronken uit plastic bekers en worden geen bouwradio’s aangezet. In 2023 en 2024 vindt het project plaats waarbij gebruik wordt gemaakt van een speciaal gestuurde boortechniek, horizontaal gestuurd boren en zeven kranen geleiden de nieuwe waterleiding, zonder vegetatie te beschadigen zorgvuldig de bodem in. 

Een dronefoto van de werksituatie en de zeven kranen

Kop van Schouwen

Het natuurgebied Kop van Schouwen, is gelegen aan de westkant van de gemeente Schouwen-Duiveland in de provincie Zeeland, tussen Burgh-Haamstede en Renesse. Het Natura 2000-gebied, bestaat uit duinen, de Meeuwenduinen, Zeepeduinen en Verklikkersduinen, stranden, graslanden, bossen en duinplassen. Het grootste bos heet de Boswachterij Westenschouwen. De duinen bevatten onder andere duingraslanden, vochtige duinvalleien en duindoornstruwelen. Er komen veel plantensoorten voor. Aan de Oostzijde zijn de zogenoemde ‘vroongronden’ gesitueerd: soortenrijke graslanden voor het weiden van vee, dit is eeuwenlang door de mens gedaan. In het gebied komen veel beschermde soorten voor, zoals de rugstreeppad, de gevlekte witsnuitlibel, de levendbarend hagedis, de blauwe zeedistel, de havik, de roodborsttapuit. In de natte duinstukken leven onder meer de noordse woelmuis. Op het Verklikkerstrand leggen strandplevier, kleine plevier en bontbekplevier hun vogeleieren.

Ondanks de beschermde status van het gebied mogen in bijvoorbeeld de Boswachterij Westenschouwen toch toeristen, inwoners van Schouwen-Duiveland en mensen die lid zijn van Natuurmonumenten wandelen. Het gebied is erg populair onder toeristen. Vooral in de zomer trekken duizenden mensen naar het gebied om te genieten van zon, zee en strand en duinen. Geheel Schouwen-Duiveland is trouwens een toeristische trekpleister in elk seizoen van het jaar.

Iedereen begrijpt dat werken in de Kop van Schouwen zodanig moet plaatsvinden dat de kwetsbare natuur niet beschadigd raakt. Flora en fauna moet beschermd worden. Bij het vervangen en de aanleg van de 4,5 kilometer lange drinkwaterleiding is er op een innovatieve manier rekening mee gehouden. Er mag vanaf begin april enkele weken niet gewerkt worden, vanwege het broedseizoen. Bovendien komen er in de weekenden, vooral tijdens het Paasweekend en het Pinksterweekend weer duizenden toeristen naar de westkant van de gemeente Schouwen-Duiveland. Wanneer wel wordt gewerkt, staat de natuur voorop.

Bij dit project heeft Klever Boor en Perstechniek daarom een speciaal gestuurde boortechniek ingezet, in het Engels Horizontal Directional Drilling. Een elektrisch aangedreven boor en zeven kranen trekken de nieuw te leggen waterleidingen in geheel de ondergrond in. Vegetatie blijft hierbij ongemoeid. Er zijn vier boringen verricht voor het aanbrengen van de waterleiding. Bij het intrekken van de leiding zijn zeven kranen gebruikt om de juiste leiding in de juiste hoek te kunnen brengen. Op deze wijze kunnen de leidingen zonder te breken of te scheuren in zijn geheel de bodem in.

Een panorama van de drie kranen

De locatie van de boringen was specifiek. Werken in een beschermd Natura 2000-gebied vraagt om extra eisen en vergunningen. Maar doordat engineers en werkvoorbereiders het werk goed hebben voorbereid, wordt er een minimale werkruimte gecreëerd. Er wordt gewerkt met een elektrische 235T boor-rig en een met 100% biodiesel aangedreven energievoorziening zodat aan alle gestelde eisen wordt voldaan. De CO2-uitstoot wordt zo aanmerkelijk gereduceerd, tot wel 95%. De boorspecificaties: boorlengte 685 en 385 meter, boordiepte van 17 meter onder maaiveld, een aangebrachte buis van 610 mm staal en een boor-rig van het type PD 235/90 RP-C-L-Electro.

Horizontaal gestuurd boren maakt het mogelijk zonder overlast voor bestaande infrastructuur, zowel bovengronds als ondergronds van punt A naar punt B te boren. Het is dan ook een ideale techniek voor de aanleg van kabels of leidingen onder drukke wegen, waterkruisingen of winkelstraten. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een verrijdbare boorinstallatie waarbij buigbare boorstangen in de grond worden geboord. Een boorkop met zender zorgt ervoor dat de juiste richting, van punt A naar B, kan worden gehanteerd tijdens het boren.

Een gedetailleerde ontwerptekening vooraf is noodzakelijk, het maakt dat er efficiënt en veilig kan worden gewerkt. Wanneer het boren klaar is, wordt de boorkop vervangen door een ruimer. Dit is noodzakelijk zodat de buis gemakkelijk door de boorgang kan worden getrokken. Tijdens alle fasen wordt bentoniet benut, een vloeistof die ervoor zorgt voor smering van de buis en afvoer van zand uit de boortunnel. Bentoniet zorgt er ook voor dat tunnel in stand blijft en de wrijving wordt verminderd bij het intrekken van de buis.

Onderwerp:
DuurzaamheidMilieu

Meer relevante berichten

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×