Nieuws
0

Uitbreiding smart grid Groningen

René Didde

Het smart grid in de stad Groningen wordt uitgebreid. De proef met 25 woningen in de wijk Hoogkerk wordt verdubbeld of verdriedubbeld in een nog nader te kiezen straat die nagenoeg geheel mee doet.

In de eerdere, succesvol afgeronde proef PowerMatching City, deden alleen ‘early adaptors’ mee. Het consortium onder leiding van Kema wil met de nieuwe proef een goed beeld krijgen van hoe ‘de gemiddelde burger’ omgaat met het opwekken van elektriciteit in de eigen woningen, het leveren aan buren of aan het elektriciteitsnet.

Spectaculair aan de nieuwe proef, die drie jaar gaat duren en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken (EL&I), is dat er tot circa twintig elektrische voertuigen (auto’s en scooters) meedoen. ‘De auto’s en scooters dienen als batterij voor opslag van energie. Je kunt er daarna mee rijden. Door de in- en verkoop van energie slim te sturen kun je de auto goedkoop opladen op momenten dat er een overschot is in de markt en je eigen opgewerkte energie duur verkopen in tijden met een relatief hoge energieprijs tijdens piekuren’, zegt projectleider Frits Bliek van Kema. Door een NXP-chip wordt het slim inkopen en laden van de stroom gestuurd.

Met de grootschaliger proef willen de onderzoekers de belasting op het transformatorstation bij de straat slim leren aansturen. Daartoe is netbeheerder Enexis toegetreden tot het consortium. TU Eindhoven gaat de wetenschappelijke modellen die ten grondslag liggen aan deze capaciteitssturing in de praktijk valideren. TU Delft is samen met Essent en Hanze Hogeschool betrokken om meer zicht te krijgen op de beleving van de deelnemers aan het nieuwe experiment.

‘Mensen gingen via de portal in de eerste proef wel kijken naar hun energieverbruik’, zegt Bliek. ‘Er traden lichte gedragsaanpassingen op. We willen nu proberen mensen de mensen actief betrekken bij het zelf opwekken en het in- en verkopen van energie. Daardoor kan decentrale opwekking toenemen en belangrijk bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening.’

In de proef wekken micro wkk-systemen (hre-ketels) en warmtepompen stroom en warmte op. Slimme (af)wasmachines en wasdrogers starten automatisch op momenten wanneer er veel duurzame stroom voorhanden is en de prijs daardoor het laagste is.

Onderwerp:
EnergieICTIndustriële automatisering

Meer relevante berichten

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Nieuwsbrief

Relevante berichten
×